UUKI, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F3316

Kommenterad dagordning

Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)

2023-11-13
S2023/02991

Socialdepartementet

Utbildningsdepartementet

Kulturdepartementet

Rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den
23–24
november 2023

Kommenterad dagordning

TORSDAG DEN 23 NOVEMBER

1.Godkännande av dagordningen

2.Godkännande av
A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning (offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Icke-lagstiftande
verksamhet

UTBILDNING

3.Slutsatser om utbildningens bidrag när det gäller att stärka gemensamma europeiska värden och demokratiskt medborgarskap

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Beslutspunkt. Godkännande

Ansvarigt statsråd:

Lotta