FAC utveckling, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F3314

PDF

Kommenterad dagordning

Europeiska unionens råd

2023-11-13

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Rådet för utrikes frågor (utveckling) den 21 november 2023

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

EU:s höga representant väntas ta upp aktuella frågor på utvecklingsområdet.

4. Team Europas engagemang i komplexa miljöer i Afrika

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera hur EU:s utvecklingssamarbete bör utformas i komplexa miljöer i Afrika mot bakgrund av de senaste årens händelseutveckling med militärkupper, demokratisk tillbakagång, växande osäkerhet och terrorism, inte minst i Sahel och Västafrika.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Frågan har inte tidigare behandlats i riksdagen.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar en gemensam och sammanhållen ansats till utvecklingssamarbete i komplexa miljöer i Afrika. Det är viktigt att EU är fortsatt engagerad för att bidra till att möta de mångsidiga utmaningar som präglar dessa miljöer med bland annat demokratisk tillbakagång och militärkupper, brist på utveckling samt växande säkerhetshot från konflikt, terrorism och organiserad brottslighet. EU:s arbete bör bidra till stabilisering genom att stödja lokalbefolkningar och samtidigt stärka regionala aktörers förmåga att ta större ansvar för kontinentens utmaningar.

2 (2)