231110 FAC, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F2F58

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för utrikesfrågor

13 novem ber 2023

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

3.Aktuella frågor

4.Rysslands angrepp mot Ukraina

-Diskussion

5.Armenien/Azerbajdzjan

-Diskussion

6.Läget i Israel och i regionen

-Diskussion

7.Den utrikespolitiska dimensionen av ekonomisk säkerhet

-Diskussion

8.Övriga frågor