231110 FAC försvar, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F2F56

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för utrikesfrågor – försvar

14 novem ber 2023

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

3.Aktuella frågor

4.EU-stöd till Ukraina -Diskussion

5.Övriga frågor