240614 GAC - Sammanhallning dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F8265

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor –

sammanhållning

18 juni 2024

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkterna

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

3.Sambandet mellan sammanhållningspolitiken och den nya strategiska agendan 2024–2029

-Diskussion

4.Slutsatser om meddelandet om den nionde sammanhållningsrapporten

-Godkännande

5.Övriga frågor

a)Gemensamt uttalande från elva ministrar med ansvar för sammanhållningspolitiken

- Information från Tjeckien

b)Uttalande från Karlovy Vary om den årliga politiska dialogen och behovet av att stärka den rättvisa omställningen i regioner som påverkas av utfasningen av fossila bränslen

- Information från Tjeckien och Slovakien