240524 TTE energi dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F7B3B

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för transport,

telekommunikation och energi

30 m aj 2024

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkterna

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

3.Slutsatser om utveckling av hållbara elnät

-Godkännande

4.Meddelandet REPowerEU: quo vadis?

-Diskussion

5.Den europeiska gröna given – lägesrapport

-Diskussion

6.Övriga frågor

a) Slutgiltiga och uppdaterade nationella energi-- och klimatplaner –– lägesrapport

- Information från kommissionen

b) Anpassning av kommissionens förfaranden om antagandet av kapacitetsersättningsmekanismerna–– lägesrapport

- Information från kommissionen

c)Uttalande – årlig politisk dialog – Karlovy Vary och behovet av att stärka den rättvisa omställningen i regioner som påverkas av utfasningen

av fossila bränslen

- Information från den tjeckiska och den slovakiska delegationen

d)Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram - Information från Ungern