240524 FAC handel dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F7B37

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för utrikesfrågor – handel

30 m aj 2024

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkterna

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

3.Handel och konkurrenskraft: framtiden för EU:s handelspolitik

-Riktlinjedebatt

4.Handels- och investeringsförbindelserna mellan EU och Afrika

-Lägesrapport

5.Övriga frågor