Vuxenutbildning

Betänkande 2012/13:UbU9

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
10 april 2013

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om vuxenutbildning. Orsakerna är främst pågående arbete och att riksdagen tidigare tagit ställning i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om vuxenutbildningens uppdrag och styrkor, livslångt lärande, regionalt samarbete kring kommunal vuxenutbildning, nya utbildningar och regelverket för yrkeshögskoleutbildning. Andra motioner tar upp frågor om validering, erkännande av yrkes- och utbildningskvalifikationer och utbildning i svenska för invandrare.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 25

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2013-01-31
Justering: 2013-03-14
Trycklov till Gotab och webb: 2013-03-18
Trycklov: 2013-03-18
Reservationer: 8
Betänkande 2012/13:UbU9

Alla beredningar i utskottet

2013-01-31

Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU9)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om vuxenutbildning. Orsakerna är främst pågående arbete och att riksdagen tidigare tagit ställning i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om vuxenutbildningens uppdrag och styrkor, livslångt lärande, regionalt samarbete kring kommunal vuxenutbildning, nya utbildningar och regelverket för yrkeshögskoleutbildning. Andra motioner tar upp frågor om validering, erkännande av yrkes- och utbildningskvalifikationer och utbildning i svenska för invandrare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2013-03-27
Stillbild från Debatt om förslag 2012/13:UbU9, Vuxenutbildning

Debatt om förslag 2012/13:UbU9

Webb-tv: Vuxenutbildning

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2013-04-10
Förslagspunkter: 7, Acklamationer: 4, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Övergripande om vuxenutbildningen

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub261 yrkandena 2-4, 2012/13:Ub286 yrkande 3, 2012/13:Ub377, 2012/13:Ub396 och 2012/13:Ub495 yrkandena 1, 2, 8, 13 och 14.
   • Reservation 1 (S)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S0100012
   M100007
   MP24001
   FP22002
   C19004
   SD18002
   KD19000
   V00190
   Totalt2021001928
   Ledamöternas röster
  2. Riktade insatser och utbyggd vuxenutbildning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub495 yrkandena 4 och 11.
   • Reservation 2 (S, V)
  3. Särskilda utbildningar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:So268 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 5,
   2012/13:Ub235 av Leif Pettersson och Maria Stenberg (båda S),
   2012/13:Ub277 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S),
   2012/13:Ub299 av Suzanne Svensson m.fl. (S) och
   2012/13:Ub357 av Pia Nilsson (S).
   • Reservation 3 (V)
  4. Allmänt om validering och erkännande av yrkes- och utbildningskvalifikationer

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:U329 av Anders Andersson m.fl. (KD, FP, MP, C) yrkande 3,
   2012/13:Ub321 av Leif Jakobsson (S) och
   2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 9.
   • Reservation 4 (S, V)
  5. Ett nationellt valideringssystem

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2012/13:A367 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 11.
   • Reservation 5 (S, MP, V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S0100012
   M100007
   MP02401
   FP22002
   C19004
   SD18002
   KD19000
   V01900
   Totalt178143028
   Ledamöternas röster
  6. Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2012/13:Sf352 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 17,
   2012/13:Ub270 av Yilmaz Kerimo (S),
   2012/13:Ub334 av Margareta B Kjellin (M),
   2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 10,
   2012/13:N238 av Annelie Enochson (KD) yrkande 3 och
   2012/13:A393 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 10.
   • Reservation 6 (S)
   • Reservation 7 (MP)
   • Reservation 8 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (MP)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S0010012
   M98027
   MP02401
   FP22002
   C18014
   SD17012
   KD18010
   V00190
   Totalt1732412428
   Ledamöternas röster
  7. Motioner som bereds förenklat

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub229, 2012/13:Ub254, 2012/13:Ub288, 2012/13:Ub312, 2012/13:Ub409, 2012/13:Ub421 och 2012/13:A223 yrkandena 2-4.