Yrkesbevis för hela Öresundsregionen

Motion 2012/13:Ub321 av Leif Jakobsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om yrkesbevis i gränsregioner.

Motivering

En av de stora fördelarna med regionförstoring är att människor har bättre möjlighet att hitta ett arbete som motsvarar deras kompetens och för företag med arbetskraftsbrist får man större möjligheter att rekrytera kompetent personal.

I Öresundsregionen hindras denna utveckling av att Danmark och Sverige har olika krav på yrkesbevis och utbildningar. Väldigt ofta är skillnaderna små men byråkratin och tidsutdräkten för att få utbildningar godkända hindrar arbetsmarknadens funktionssätt. Exempelvis tar det åtta månader att få en dansk sjökapten godkänd för att få ta ansvaret för ett svenskt skepp. Problemet finns på de flesta yrkesområden – inte minst inom vården och byggsektorn.

Människor som utbildar sig för yrken inom gränsregioner borde automatiskt få yrkesbevis i bägge länderna. En sådan ordning finns mellan Syddanmark och Nordtyskland och borde tillämpas mellan de nordiska länderna också.

Stockholm den 4 oktober 2012

Leif Jakobsson (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om yrkesbevis i gränsregioner.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.