Ung, utan rätt till kompetens

Motion 2012/13:Ub286 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att all skattefinansierad upphandling av bl.a. byggnader och anläggningar ska innehålla en ungdoms- och lärlingsklausul.1

 • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Arbetsförmedlingens regelverk ändras så att lärlingar och ungdomar kan få bättre och snabbare stöd för att nå målet om en färdig utbildning och ett yrke som efterfrågas av respektive bransch.2

 • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla arbetslösa ungdomar ska erbjudas fortbildning eller kompletterande gymnasieutbildning genom komvux, folkhögskola eller gymnasieskola.

1 Yrkande 1 hänvisat till FiU.

2 Yrkande 2 hänvisat till AU.

Motivering

Våra ungdomar har varit, är och kommer att vara Sveriges framtid och därför är det viktigt att de får utbildning och arbete. Arbetsförmedlingen är en del av den svenska modellen med uppgift att vara ett verktyg för omställning och möjlighet till nytt arbete. I dag fungerar Arbetsförmedlingen kontraproduktivt, där arbete till vilket pris som helst är viktigare än att förmedla arbete anpassad till individens kompetens och samhällets behov.

Ungdomar tvingas till tre månaders arbetslöshet innan aktiv åtgärd godkänns även om den arbetslöse kunnat få stöd/aktivitet från den branschen han/hon sökt sig till via gymnasieutbildning. Alliansen har sjösatt en ny gymnasieutbildning med inriktning på efterföljande lärlingsutbildning utan allmän högskolebehörighet. Samtidigt förhindras den enskilde att fullfölja sin utbildning av regler som kan innebära att det blir viktigare för systemet att den arbetslöse ingår i en mindre viktig aktivitet efter tre månaders arbetslöshet.

Vid inrättande av reformen gymnasieskola 2011 (Gy 2011) har Utbildningsdepartementet bland annat tittat på det lärlingssystem som finns inom byggbranschen. Det är viktigt att notera att av cirka 5 500 avgångselever inom Bygg- och anläggningsprogrammet 2011 har endast omkring 1 350 elever 2010–2011 anmälts som nyanställda lärlingar av företagare i branschen. Var finns de övriga drygt 4 000 avgångseleverna? Hur många av dessa elever har lämnat skolan med underkända betyg i kärnämnena? Hur många deltar i av Arbetsförmedlingen godkänd aktivitet som har målet att fullfölja utbildning och leda till yrkesbevis? Om ungdoms/lärlingsklausul funnits i den skattefinansierade upphandlingen, hade troligen en stor del av ungdomsarbetslösheten försvunnit. Att detta inte skett är upprörande.

Stockholm den 21 september 2012

Börje Vestlund (S)

Veronica Palm (S)

Anders Ygeman (S)

Arhe Hamednaca (S)

Sven Britton (S)

Yrkanden (3)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att all skattefinansierad upphandling av bl.a. byggnader och anläggningar ska innehålla en ungdoms- och lärlingsklausul.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Arbetsförmedlingens regelverk ändras så att lärlingar och ungdomar kan få bättre och snabbare stöd för att nå målet om en färdig utbildning och ett yrke som efterfrågas av respektive bransch.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla arbetslösa ungdomar ska erbjudas fortbildning eller kompletterande gymnasieutbildning genom komvux, folkhögskola eller gymnasieskola.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.