Frivux

Motion 2012/13:Ub396 av Mats Gerdau och Helena Bouveng (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa valfrihet inom vuxenutbildningen.

Motivering

Valfrihetsreformerna i skolan har varit efterlängtade och framgångsrika. 300 000 barn och ungdomar går idag i olika fristående alternativ i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Några tusen olika enheter existerar idag enbart därför att de är valda av barn, elever och deras föräldrar.

Valfriheten och mångfalden har lett till att fler barn och ungdomar kommer till sin rätt. Fler kan hitta en skola, en pedagogik och en inriktning som passar de egna behoven och förutsättningarna. Valfriheten ger en möjlighet att välja till det man tycker fungerar bra, men också en möjlighet att välja bort det man inte tycker är bra. Det ger makt åt medborgarna att påverka innehåll och inriktning, vilket är bra.

Valfrihetsreformerna har bidragit till en positiv utveckling av skolan. Pedagogiken har utvecklats, mindre bra skolor har antingen förbättrats eller tvingats lägga ned. Engagerade rektorer och lärare har fått möjlighet att starta nya skolor, och arbetsmarknaden har vidgats för lärare och annan skolpersonal.

Tyvärr tar valfriheten i skolan slut när man blir myndig. Möjligheten att välja anordnare inom vuxenutbildningen och sfi finns inte i mer än ett fåtal kommuner. I stället har kommunen obegränsad makt att hänvisa de studerande till det alternativ kommunen tycker är bäst. Dagens ordning är inte tillfredsställande. Självklart bör vuxna och myndiga personer få välja var och hur de ska studera inom komvux. Det skulle dessutom vara önskvärt att ha en bättre samverkan mellan kommuner som ger komvux-anordnarna ett större underlag att bedriva verksamhet, vilket gör att även smala kurser kan komma till stånd. Mot bakgrund av ovanstående anser vi att riksdagen bör tillkännage för regeringen att ett initiativ bör tas för en ökad valfrihet inom frivux och bättre samverkan mellan kommuner.

Stockholm den 5 oktober 2012

Mats Gerdau (M)

Helena Bouveng (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa valfrihet inom vuxenutbildningen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.