Till innehåll på sidan

Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket

Betänkande 2020/21:SkU8

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
25 november 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Ändrade skatteregler för företag i resolution (SkU8)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att ändra i skattelagstiftningen för företag i så kallad resolution.

Resolution är ett sätt att rekonstruera eller avveckla särskilda finansiella verksamheter som till exempel banker. Staten tar kontroll över ett företag i resolution istället för att en sådant företag går i konkurs, med stora kostnader för samhället som följd. De ändrade lagarna innebär bland annat att de åtgärder som företas i ett företag i resolution inte ska medföra skatteeffekter som hindrar en framgångsrik resolution.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2021.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-05
Justering: 2020-11-19
Trycklov: 2020-11-20
Betänkande 2020/21:SkU8

Alla beredningar i utskottet

2020-11-05

Ändrade skatteregler för företag i resolution (SkU8)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att ändra i skattelagstiftningen för företag i så kallad resolution.

Resolution är ett sätt att rekonstruera eller avveckla särskilda finansiella verksamheter som till exempel banker. Staten tar kontroll över ett företag i resolution istället för att en sådant företag går i konkurs, med stora kostnader för samhället som följd. De föreslagna lagändringarna innebär bland annat att de åtgärder som företas i ett företag i resolution inte ska medföra skatteeffekter som hindrar en framgångsrik resolution.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-11-24
Debatt i kammaren: 2020-11-25

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-11-25
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut 2020/21:20201125SkU8, Beslut

Beslut 2020/21:20201125SkU8

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:19.