Till innehåll på sidan

Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

Betänkande 2017/18:SoU19

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
21 mars 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Ersättning till vissa personer som har ändrat könstillhörighet (SoU19)

Personer som har ansökt om att få ändra sin könstillhörighet, under den tid det fanns krav på att de inte skulle ha någon fortplantningsförmåga, ska få ersättning av staten under vissa förutsättningar. Det gäller de som ansökt om ändrad könstillhörighet under 1 juli 1972-30 juni 2013 och fått ansökan beviljad. Kravet på att personer som vill ändra könstillhörighet inte ska ha någon fortplantningsförmåga togs bort den 1 juli 2013.

Ersättningen är 225 000 kr per person. Ansökan om ersättning ska göras skriftligen av personen själv och den lämnas till och prövas av Kammarkollegiet. Ansökan ska ha kommit in senast den 1 maj 2020.

Det görs också ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Vid ansökan om ersättning kommer uppgifter om hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden kopplade till personen som ansökt om denna ersättning att ska vara sekretessbelagda. Uppgiften kan bara lämnas ut om det står klart att inte personen eller någon som är närstående till personen lider men. Sekretessen gäller i högst 70 år.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar att gälla den 1 maj 2018.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-13
Justering: 2018-03-15
Trycklov: 2018-03-15
Reservationer: 3
Betänkande 2017/18:SoU19

Alla beredningar i utskottet

2018-02-15, 2018-03-06, 2018-03-08, 2018-03-13

Ersättning till vissa personer som har ändrat könstillhörighet (SoU19)

Personer som har ansökt om att få ändra sin könstillhörighet, under den tid det fanns krav på att de inte skulle ha någon fortplantningsförmåga, ska få ersättning av staten under vissa förutsättningar. Det gäller de som ansökt om ändrad könstillhörighet under 1 juli 1972-30 juni 2013 och fått ansökan beviljad. Kravet på att personer som vill ändra könstillhörighet inte ska ha någon fortplantningsförmåga togs bort den 1 juli 2013.

Ersättningen är 225 000 kr per person. Ansökan om ersättning ska göras skriftligen av personen själv och den lämnas till och prövas av Kammarkollegiet. Ansökan ska ha kommit in senast den 1 maj 2020.

Det görs också ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Vid ansökan om ersättning kommer uppgifter om hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden kopplade till personen som ansökt om denna ersättning att ska vara sekretessbelagda. Uppgiften kan bara lämnas ut om det står klart att inte personen eller någon som är närstående till personen lider men. Sekretessen gäller i högst 70 år.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 maj 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-03-20
Debatt i kammaren: 2018-03-21

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-03-21
Förslagspunkter: 3, Acklamationer: 3
Stillbild från Beslut: Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall, Beslut

Beslut: Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om statlig ersättning till personer som har fått ändrad köns-tillhörighet fastställd i vissa fall,
  2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
  3. lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner.  Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:64 punkterna 1-3 och avslår motionerna

  2017/18:3958 av Per Ramhorn m.fl. (SD) och

  2017/18:3964 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 1.
  • Reservation 1 (SD)
  • Reservation 2 (C, L)
 2. Personkretsen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:3964 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 2.
 3. Ersättning till avlidna i vissa fall

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:3964 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 3.
  • Reservation 3 (C, L)