Till innehåll på sidan

Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Betänkande 2022/23:FiU15

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
23 november 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Mer samverkan ska förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism (FiU15)

Myndigheter och kreditinstitut ska samverka mer för att tillsammans kunna förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Riksdagen sa ja till ett regeringsförslag som innebär att de aktörer som deltar i samverkan är skyldiga att lämna ifrån sig uppgifter, trots att uppgifterna omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. I samverkan måste alltid minst en myndighet medverka.

Riksdagen delar regeringens uppfattning att utbytet av information mellan brottsbekämpande myndigheter och banker är en viktig del i kampen mot den organiserade brottsligheten.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-11-10
Justering: 2022-11-17
Trycklov: 2022-11-17
Betänkande 2022/23:FiU15

Alla beredningar i utskottet

2022-10-27, 2022-11-10

Mer samverkan ska förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism (FiU15)

Myndigheter och kreditinstitut ska samverka mer för att tillsammans kunna förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett regeringsförslag som innebär att de aktörer som deltar i samverkan är skyldiga att lämna ifrån sig uppgifter, trots att uppgifterna omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. I samverkan måste alltid minst en myndighet medverka. Utskottet delar regeringens uppfattning att utbytet av information mellan brottsbekämpande myndigheter och banker är en viktig del i kampen mot den organiserade brottsligheten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-11-22
Debatt i kammaren: 2022-11-23
Stillbild från Debatt om förslag 2022/23:FiU15, Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Debatt om förslag 2022/23:FiU15

Webb-tv: Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-11-23
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 2
Stillbild från Beslut 2022/23:FiU15, Beslut

Beslut 2022/23:FiU15

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med den ändringen att
i 4 kap. 9 § 4 ska ett bindestreck läggas till efter ordet "verksamhets",
2. lag om ändring i offentlighets och sekretesslagen (2009:400),
3. lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:251 punkterna 1-3.
2. Vissa frågor om informationsinsamling och informations-utbyte
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4776 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 1-3.