Till innehåll på sidan

Protokoll om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen

Betänkande 2022/23:NU5

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
9 november 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen (NU5)

Riksdagen godkände protokollet om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen och sa ja till regeringens förslag om lagändring.

Genom ett fördjupat samarbete mellan 24 av EU:s medlemsländer kommer ett enhetligt patentskydd att införas. Parallellt med detta inrättas även en patentdomstol. En regional domstolsavdelning för Norden och Baltikum kommer att finnas i Stockholm.

Protokollet innebär bland annat att den enhetliga patentdomstolen och dess anställda ska ha viss immunitet och vissa privilegier i Sverige. Den immunitet och de privilegier som ges till domstolen och dess personal motsvarar vad som gäller för andra, liknande internationella organ. För att bestämmelserna i protokollet om privilegier och immunitet ska kunna användas i Sverige krävs vissa ändringar i lagen.

Eftersom det ännu inte är klart när domstolsavtalet träder i kraft börjar lagändringen gälla den dag som regeringen bestämmer.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 0

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-10-20
Justering: 2022-10-27
Trycklov: 2022-10-27
Betänkande 2022/23:NU5

Alla beredningar i utskottet

2022-10-12T22:00:00Z, 2022-10-19T22:00:00Z

Privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen (NU5)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner protokollet om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen och säger ja till regeringens förslag om lagändring.

Genom ett fördjupat samarbete mellan 24 av EU:s medlemsländer kommer ett enhetligt patentskydd att införas. Parallellt med detta inrättas även en patentdomstol. En regional domstolsavdelning för Norden och Baltikum kommer att finnas i Stockholm.

Protokollet innebär bland annat att den enhetliga patentdomstolen och dess anställda ska ha viss immunitet och vissa privilegier i Sverige. Den immunitet och de privilegier som ges till domstolen och dess personal motsvarar vad som gäller för andra, liknande internationella organ. För att bestämmelserna i protokollet om privilegier och immunitet ska kunna användas i Sverige krävs vissa ändringar i lagen.

Eftersom det ännu inte är klart när domstolsavtalet träder i kraft ska lagändringen börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-11-08
Debatt i kammaren: 2022-11-09

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-11-09
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen
a) godkänner protokollet om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:274 punkterna 1 och 2.