Medborgarskap

Betänkande 2018/19:SfU19

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
11 april 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till motioner om ändrade villkor för svenskt medborgarskap (SfU19)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om ändrade villkor för att få svenskt medborgarskap. Motionerna handlar bland annat om att förlänga tiden man måste bo i Sverige för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap, den så kallade hemvisttiden. Andra förslag är språk- och samhällskunskapstester och egen försörjning som villkor för svenskt medborgarskap samt att förstärka medborgarskapets symbolvärde.

Enligt riksdagen finns det inte behov av några åtgärder i dessa frågor, främst med hänvisning till redan gällande regler och att arbete redan pågår.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-12
Justering: 2019-03-26
Trycklov: 2019-04-03
Reservationer: 11
Betänkande 2018/19:SfU19

Alla beredningar i utskottet

2019-03-07, 2019-03-12

Nej till motioner om ändrade villkor för svenskt medborgarskap (SfU19)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om ändrade villkor för att få svenskt medborgarskap. Motionerna handlar bland annat om att förlänga tiden man måste bo i Sverige för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap, den så kallade hemvisttiden. Andra förslag är språk- och samhällskunskapstester och egen försörjning som villkor för svenskt medborgarskap samt att förstärka medborgarskapets symbolvärde.

Enligt utskottet finns det inte behov av några åtgärder i dessa frågor, främst med hänvisning till redan gällande regler och att arbete redan pågår.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-04-05
Debatt i kammaren: 2019-04-09
Stillbild från Debatt om förslag 2018/19:SfU19, Medborgarskap

Debatt om förslag 2018/19:SfU19

Webb-tv: Medborgarskap

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-04-11
Förslagspunkter: 4, Acklamationer: 1, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Medborgarskapsfrågor

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:297 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

   2018/19:448 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

   2018/19:1752 av Christian Carlsson (KD),

   2018/19:2257 av Robert Hannah (L) yrkandena 1 och 2,

   2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 32, 34 och 36,

   2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 28 och 29,

   2018/19:2920 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 4-6,

   2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 23,

   2018/19:2983 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 1 och

   2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 9.
   • Reservation 1 (M)
   • Reservation 2 (SD)
   • Reservation 3 (V)
   • Reservation 4 (KD)
   • Reservation 5 (L)
   Omröstning i sakfrågan
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S860113
   M006010
   SD05408
   C28003
   V00262
   KD00193
   L00154
   MP12004
   -0001
   Totalt1265412148
   Ledamöternas röster
  2. Befrielse från svenskt medborgarskap

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:1402 av Annika Hirvonen Falk (MP) yrkande 7,

   2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 11 och

   2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 24.
   • Reservation 6 (SD, L)
   Omröstning i sakfrågan
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S870013
   M600010
   SD05408
   C28003
   V26002
   KD20002
   L01504
   MP12004
   -0001
   Totalt23369047
   Ledamöternas röster
  3. Försörjningskrav

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 27,

   2018/19:2920 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3 och

   2018/19:2983 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 2.
   • Reservation 7 (M)
   • Reservation 8 (SD)
  4. Kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:448 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

   2018/19:761 av Boriana Åberg (M),

   2018/19:762 av Boriana Åberg (M),

   2018/19:2257 av Robert Hannah (L) yrkande 3,

   2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 33,

   2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 26,

   2018/19:2920 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

   2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 22,

   2018/19:2983 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 3-5 och

   2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 2.
   • Reservation 9 (M)
   • Reservation 10 (SD)
   • Reservation 11 (KD)
   Omröstning i sakfrågan
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S870013
   M060010
   SD00548
   C28003
   V26002
   KD00202
   L15004
   MP12004
   -0001
   Totalt168607447
   Ledamöternas röster