Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Betänkande 2021/22:SkU5

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
1 december 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Komplettering av fåmansföretagsdefinitionen (SkU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att komplettera definitionen av ett fåmansföretag. Även den så kallade utomståenderegeln har kompletterats. Syftet med ändringarna är främst att säkerställa att skattereglerna följs för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2022.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-11-09
Justering: 2021-11-18
Trycklov: 2021-11-25
Reservationer: 2
Betänkande 2021/22:SkU5

Alla beredningar i utskottet

2021-11-09

Komplettering av fåmansföretagsdefinitionen (SkU5)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att komplettera definitionen av ett fåmansföretag. Även den så kallade utomståenderegeln föreslås kompletteras. Syftet med förslagen är främst att säkerställa att skattereglerna följs för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-11-30
Debatt i kammaren: 2021-12-01
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:SkU5, Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Debatt om förslag 2021/22:SkU5

Webb-tv: Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-12-01
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 2
Stillbild från Beslut 2021/22:20211201SkU5, Beslut

Beslut 2021/22:20211201SkU5

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:27 och avslår motion

  2021/22:4261 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 1.
  • Reservation 1 (L)
 2. Utredning om 3:12-reglerna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4261 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 2.
  • Reservation 2 (L)