Till innehåll på sidan

Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

Betänkande 2020/21:JuU38

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
23 juni 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Kompletterande regler om straffrättsligt samarbete mellan EU och Storbritannien införs (JuU38)

En ny lag med kompletterande regler om straffrättsligt samarbete mellan EU och Storbritannien införs med anledning av brexit. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslaget rör överlämnande av misstänkta eller dömda personer, ömsesidig rättslig hjälp i brottmål och frysning och förverkande av egendom.

Den nya lagen och lagändringarna börjar gälla den 15 juli 2021.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-06-10
Justering: 2021-06-17
Trycklov: 2021-06-17
Betänkande 2020/21:JuU38

Alla beredningar i utskottet

2021-06-03, 2021-06-10

Kompletterande regler om straffrättsligt samarbete mellan EU och Storbritannien införs (JuU38)

En ny lag med kompletterande regler om straffrättsligt samarbete mellan EU och Storbritannien införs med anledning av brexit. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslaget rör överlämnande av misstänkta eller dömda personer, ömsesidig rättslig hjälp i brottmål och frysning och förverkande av egendom.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås börja gälla den 15 juli 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-06-22
Debatt i kammaren: 2021-06-23

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-06-23
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut 2020/21:20210623JuU38, Beslut

Beslut 2020/21:20210623JuU38

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket,
2. lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott,
3. lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
4. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:197 punkterna 1-4.