Högskolan

Betänkande 2017/18:UbU16

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
3 maj 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till motioner om högskolan (UbU16)

Riksdagen sa nej till drygt 300 förslag i motioner om högskolan. Anledningen är bland annat gällande regler och att arbete pågår inom flera av frågorna som förslagen handlar om. Motionerna handlar bland annat om utbildningars innehåll och utbud, studentfrågor, internationella frågor och utbildningars arbetslivsanknytning.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 190

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-06
Justering: 2018-03-22
Trycklov: 2018-03-23
Reservationer: 70
Betänkande 2017/18:UbU16

Alla beredningar i utskottet

2018-01-23, 2018-03-06

Nej till motioner om högskolan (UbU16)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till drygt 300 förslag i motioner om högskolan. Anledningen är bland annat gällande regler och att arbete pågår inom flera av frågorna som förslagen handlar om. Motionerna handlar bland annat om utbildningars innehåll och utbud, studentfrågor, internationella frågor och utbildningars arbetslivsanknytning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-05-02
Debatt i kammaren: 2018-05-03
Stillbild från Debatt om förslag 2017/18:UbU16, Högskolan

Debatt om förslag 2017/18:UbU16

Webb-tv: Högskolan

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-05-03
Förslagspunkter: 29, Acklamationer: 21, Voteringar: 8

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Förslag till delmål

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 2.
   • Reservation 1 (M, C, L, KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M07409
   SD300012
   MP22003
   C01606
   V18003
   L01504
   KD01402
   -6002
   Totalt174119056
   Ledamöternas röster
  2. Kvalitetsutvärdering

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3,

   2017/18:2995 av Sofia Fölster (M),

   2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 3 och 5 samt

   2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 11.
   • Reservation 2 (M)
   • Reservation 3 (C)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (M)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M07409
   SD300012
   MP22003
   C00166
   V18003
   L15004
   KD13012
   -6002
   Totalt202741756
   Ledamöternas röster
  3. Högskolelandskapet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 7,

   2017/18:474 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9,

   2017/18:909 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 3,

   2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 4,

   2017/18:1313 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 3,

   2017/18:1732 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 2,

   2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1, 3 och 5 samt

   2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 6, 7 och 19.
   • Reservation 4 (SD)
   • Reservation 5 (C)
   • Reservation 6 (L)
  4. Omfördelningsmodell

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 3.
   • Reservation 7 (M, C, L, KD)
  5. System för finansiering

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:305 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

   2017/18:755 av Jörgen Hellman m.fl. (S),

   2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 3,

   2017/18:1915 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

   2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 8 och 10,

   2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 42,

   2017/18:3597 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 3 och

   2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 1 och 16.
   • Reservation 8 (M)
   • Reservation 9 (SD)
   • Reservation 10 (C)
   • Reservation 11 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M00749
   SD030012
   MP22003
   C00166
   V00183
   L15004
   KD14002
   -0602
   Totalt1493610856
   Ledamöternas röster
  6. Lärosätenas ledning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2017/18:474 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4 och

   2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 8.
   • Reservation 12 (M, C, L, KD)
  7. Rektorer och styrelser

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.
   • Reservation 13 (M)
  8. Flexibla utbildningslösningar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 2.
   • Reservation 14 (M, C, L, KD)
  9. Samarbete mellan lärosäten

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 11.
   • Reservation 15 (M)
  10. Alternativa utbildningsformer

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:969 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson (båda S),

   2016/17:1034 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S),

   2016/17:2132 av Matilda Ernkrans m.fl. (S),

   2016/17:2387 av Markus Wiechel (SD),

   2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 11,

   2016/17:2623 av Anders Åkesson (C),

   2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 5,

   2017/18:4 av Caroline Szyber (KD),

   2017/18:1855 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S),

   2017/18:2305 av Markus Wiechel (SD),

   2017/18:2858 av Rickard Nordin (C),

   2017/18:3112 av Saila Quicklund (M) och

   2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 5.
   • Reservation 16 (C)
   • Reservation 17 (V)
  11. Vissa lärosätesfrågor

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:326 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) yrkande 1,

   2016/17:3057 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 2,

   2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 49,

   2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 28,

   2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 21,

   2017/18:100 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) yrkande 1,

   2017/18:2613 av Lars Hjälmered (M) yrkande 4,

   2017/18:2869 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 2,

   2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 12,

   2017/18:3597 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 5,

   2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 51,

   2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 8,

   2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 38 och

   2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 15.
   • Reservation 18 (M)
   • Reservation 19 (SD)
   • Reservation 20 (V)
   • Reservation 21 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 19 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M117110
   SD128013
   MP22003
   C16006
   V00183
   L15004
   KD00142
   -0602
   Totalt1533510358
   Ledamöternas röster
  12. Utbildningsutbud vid särskilda lärosäten

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:215 av Lars-Axel Nordell (KD),

   2016/17:313 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2,

   2016/17:520 av Edward Riedl (M),

   2016/17:952 av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt (båda S),

   2016/17:955 av Monica Green m.fl. (S),

   2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S),

   2016/17:1123 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 3,

   2016/17:1135 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

   2016/17:1648 av Mattias Ottosson m.fl. (S),

   2016/17:1698 av Lennart Axelsson m.fl. (S),

   2016/17:2738 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

   2017/18:56 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkandena 1-3,

   2017/18:738 av Peter Persson m.fl. (S),

   2017/18:754 av Jörgen Hellman m.fl. (S),

   2017/18:798 av Monica Green m.fl. (S),

   2017/18:995 av Lars Beckman (M),

   2017/18:1008 av Lars-Axel Nordell (KD),

   2017/18:1346 av Edward Riedl (M),

   2017/18:1828 av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt (båda S),

   2017/18:1860 av Helena Lindahl (C),

   2017/18:1912 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S),

   2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S),

   2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S) och

   2017/18:2464 av Jan R Andersson (M).
  13. Internationella frågor

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:1056 av Emma Hult m.fl. (MP),

   2016/17:1797 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP),

   2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 18,

   2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 4,

   2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 10,

   2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 43,

   2017/18:2394 av Emma Hult m.fl. (MP),

   2017/18:2646 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP),

   2017/18:3000 av Jesper Skalberg Karlsson och Jenny Petersson (båda M),

   2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 44 och

   2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 4.
   • Reservation 22 (M)
   • Reservation 23 (C)
  14. Breddad rekrytering

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:903 av Teres Lindberg (S),

   2016/17:2961 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1,

   2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 6-8,

   2017/18:1874 av Teres Lindberg (S),

   2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 7 och 9,

   2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1 och

   2017/18:3603 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 4-6.
   • Reservation 24 (M)
   • Reservation 25 (V)
  15. Behörighet och antagning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:97 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M),

   2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 16,

   2017/18:470 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

   2017/18:727 av Cecilia Widegren (M),

   2017/18:956 av Per Lodenius (C),

   2017/18:957 av Per Lodenius (C),

   2017/18:1154 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

   2017/18:1420 av Christian Holm Barenfeld (M),

   2017/18:1672 av Maria Ferm (MP) yrkande 5,

   2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 54,

   2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 2 och

   2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 15.
   • Reservation 26 (C)
   • Reservation 27 (V)
   • Reservation 28 (KD)
  16. Tillgänglighet

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2017/18:3597 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1 och

   2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 3.
   • Reservation 29 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 29 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M730010
   SD290013
   MP22003
   C16006
   V01803
   L15004
   KD14002
   -6002
   Totalt27318058
   Ledamöternas röster
  17. Validering och komplettering

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:224 av Lotta Finstorp (M) yrkandena 1 och 2,

   2016/17:1988 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

   2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 15 och 16,

   2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 44,

   2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 14,

   2016/17:3384 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 7,

   2017/18:2341 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 2,

   2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 46,

   2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 7 och

   2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 20.
   • Reservation 30 (M)
   • Reservation 31 (C)
   • Reservation 32 (V)
   • Reservation 33 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 32 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M00749
   SD290013
   MP22003
   C00166
   V01803
   L15004
   KD00142
   -6002
   Totalt1701810457
   Ledamöternas röster
  18. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:711 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

   2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 1,

   2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 14,

   2017/18:2336 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 4,

   2017/18:2552 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

   2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3,

   2017/18:3359 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4,

   2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 16 och

   2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 32.
   • Reservation 34 (M)
   • Reservation 35 (C)
   • Reservation 36 (V)
   • Reservation 37 (KD)
  19. Fristående kompletterande pedagogisk utbildning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:3069 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 1 och

   2017/18:3039 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 4.
   • Reservation 38 (M, C, L, KD)
  20. Antagning till lärarutbildningar och kompletterande pedagogisk utbildning

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:711 av Lars Hjälmered (M) yrkande 1,

   2016/17:1069 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

   2016/17:2044 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

   2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 13,

   2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 16,

   2017/18:521 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 2 och 3,

   2017/18:2014 av Maria Plass (M),

   2017/18:2552 av Lars Hjälmered (M) yrkande 1,

   2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2,

   2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 18 och

   2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 15.
   • Reservation 39 (M)
   • Reservation 40 (SD)
   • Reservation 41 (L)
   • Reservation 42 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 42 (KD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M00749
   SD002913
   MP22003
   C16006
   V18003
   L00154
   KD01402
   -0062
   Totalt1541412457
   Ledamöternas röster
  21. Särskilda frågor om lärarutbildningar

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:491 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M) yrkandena 1 och 3,

   2016/17:711 av Lars Hjälmered (M) yrkandena 4 och 5,

   2016/17:831 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 7,

   2016/17:1069 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

   2016/17:1388 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

   2016/17:3043 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1, 2 och 4,

   2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 17,

   2017/18:521 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 5,

   2017/18:605 av Johan Andersson m.fl. (S),

   2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 6,

   2017/18:2552 av Lars Hjälmered (M) yrkandena 4 och 5 samt

   2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 4 och 6.
   • Reservation 43 (M)
   • Reservation 44 (SD)
   • Reservation 45 (L)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 45 (L)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M00749
   SD102813
   MP22003
   C16006
   V18003
   L01504
   KD14002
   -0062
   Totalt1691510857
   Ledamöternas röster
  22. Särskilda inriktningar av lärarutbildningar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:214 av Lars-Axel Nordell (KD),

   2016/17:498 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

   2016/17:833 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 1,

   2016/17:1069 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 5 och 6,

   2016/17:3134 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

   2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 5,

   2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 21 och 22,

   2017/18:521 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

   2017/18:906 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 1,

   2017/18:2336 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 3 och

   2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 23 och 24.
   • Reservation 46 (M)
   • Reservation 47 (SD)
   • Reservation 48 (V)
   • Reservation 49 (L)
  23. Innehåll i lärarutbildningar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:101 av Cecilia Magnusson (M),

   2016/17:491 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M) yrkande 2,

   2016/17:646 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L) yrkande 1,

   2016/17:710 av Lars Hjälmered (M) yrkande 1,

   2016/17:711 av Lars Hjälmered (M) yrkande 3,

   2016/17:835 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 8,

   2016/17:1279 av Christian Holm Barenfeld och Åsa Coenraads (båda M) yrkande 2,

   2016/17:1397 av Richard Jomshof och Carina Herrstedt (båda SD),

   2016/17:1499 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 1,

   2016/17:2830 av Annika Eclund (KD),

   2016/17:3031 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 6,

   2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 50,

   2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 18,

   2017/18:1033 av Annika Eclund (KD) yrkande 1,

   2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 8,

   2017/18:1423 av Christian Holm Barenfeld och Åsa Coenraads (båda M) yrkande 2,

   2017/18:2552 av Lars Hjälmered (M) yrkande 3,

   2017/18:2613 av Lars Hjälmered (M) yrkande 1,

   2017/18:2899 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 5,

   2017/18:3170 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 1,

   2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7,

   2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 19 och 20 samt

   2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 52.
   • Reservation 50 (M)
   • Reservation 51 (SD)
   • Reservation 52 (L)
   • Reservation 53 (KD)
  24. Utbud av och innehåll i hälso- och sjukvårdsutbildningar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,

   2016/17:411 av Finn Bengtsson (M),

   2016/17:870 av Tomas Eneroth och Monica Haider (båda S),

   2016/17:995 av Hannah Bergstedt (S),

   2016/17:1044 av Anna Vikström m.fl. (S),

   2016/17:1907 av Margareta B Kjellin (M),

   2016/17:2585 av Jeff Ahl (SD),

   2016/17:2689 av Thomas Finnborg (M),

   2016/17:2850 av Tuve Skånberg (KD),

   2016/17:3057 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 3,

   2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 47,

   2017/18:31 av Tina Acketoft (L) yrkande 1,

   2017/18:172 av Jeff Ahl (SD),

   2017/18:458 av Finn Bengtsson (M),

   2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S) yrkande 8,

   2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 9,

   2017/18:994 av Lars Beckman (M),

   2017/18:1752 av John Widegren (M) yrkande 1,

   2017/18:1830 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),

   2017/18:1910 av Matilda Ernkrans m.fl. (S),

   2017/18:2052 av Lena Asplund (M),

   2017/18:2869 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 3,

   2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 11 och 55 samt

   2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 48 och 49.
   • Reservation 54 (M)
   • Reservation 55 (SD)
   • Reservation 56 (V)
   • Reservation 57 (KD)
  25. Kompetensförsörjning inom film

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2016/17:2886 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 11.
   • Reservation 58 (M, C, L, KD)
  26. Utbud av och innehåll i andra utbildningar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:7 av Robert Stenkvist (SD),

   2016/17:71 av Robert Stenkvist (SD) yrkande 1,

   2016/17:562 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) yrkande 2,

   2016/17:1545 av Marta Obminska (M),

   2016/17:1574 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

   2016/17:2012 av Robert Hannah (L) yrkande 3,

   2016/17:2165 av Susanne Eberstein (S),

   2016/17:2183 av Johan Büser (S),

   2016/17:2461 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 13,

   2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 30,

   2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 17,

   2017/18:17 av Robert Stenkvist (SD) yrkande 1,

   2017/18:104 av Caroline Szyber (KD) yrkande 2,

   2017/18:433 av Robert Hannah (L) yrkande 2,

   2017/18:499 av Robert Hannah (L) yrkande 1,

   2017/18:565 av Anna Hagwall (-),

   2017/18:1114 av Fredrik Lundh Sammeli (S) yrkande 3,

   2017/18:1594 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 1,

   2017/18:1788 av Kristina Yngwe (C) yrkande 1,

   2017/18:2027 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

   2017/18:2667 av Monica Green m.fl. (S),

   2017/18:3070 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 2,

   2017/18:3116 av Marta Obminska (M),

   2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 8,

   2017/18:3361 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2,

   2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

   2017/18:3600 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 13,

   2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 19,

   2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 21 och

   2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 30.
   • Reservation 59 (M)
   • Reservation 60 (SD)
   • Reservation 61 (C)
   • Reservation 62 (L)
   • Reservation 63 (KD)
  27. Studentfrågor

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:1497 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

   2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 13,

   2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 9,

   2017/18:1669 av Annika Hirvonen Falk (MP),

   2017/18:1825 av Åsa Westlund m.fl. (S),

   2017/18:3167 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

   2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkandena 4-6,

   2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 9 och 18 samt

   2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 13.
   • Reservation 64 (C)
   • Reservation 65 (V)
  28. Genomströmning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:496 av Gunilla Nordgren (M),

   2016/17:938 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S),

   2016/17:1970 av Hans Rothenberg (M),

   2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 13,

   2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 4 och 5,

   2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6 och

   2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 43.
   • Reservation 66 (M)
   • Reservation 67 (C)
  29. Utbildningars arbetslivsanknytning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2016/17:787 av Johan Nissinen (SD),

   2016/17:2392 av Markus Wiechel (SD),

   2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 14,

   2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 14,

   2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 2,

   2017/18:1636 av Johan Nissinen (SD),

   2017/18:2283 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

   2017/18:3111 av Saila Quicklund (M),

   2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4,

   2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 20 och

   2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 13.
   • Reservation 68 (M)
   • Reservation 69 (SD)
   • Reservation 70 (C)