Kompetens- och utbildningsbehoven inom handeln

Motion 2017/18:104 av Caroline Szyber (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-19
Granskad
2017-09-19
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur en handelsinriktning på gymnasieskolans ekonomiska program kan tillskapas och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda fler högskole- och yrkeshögskoleutbildningar som har fokus på handelsbranschen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Handeln växer som bransch och utgör en allt större del av den svenska bruttonationalprodukten. Samtidigt är branschen under en snabb omvandling genom automatisering och digitalisering och med det följer nya utmaningar. Branschens tillgång till rätt kompetens är en förutsättning för handelsbranschens konkurrenskraft i en globalt konkurrensutsatt vardag. Det behövs ett nytt synsätt på hur den svenska skolan och den högre utbildningen hanterar kompetensförsörjningsfrågorna gentemot handelsbranschen.

Hushållens och företagens förändrade beteenden kommer att leda till stora förändringar i företagen när våra invanda mönster att handla i butik byts mot ökad distanshandel. Redan idag spelar e-handeln en allt större roll i våra liv i allt från hemlevererade matkassar till butiker på nätet. Förändrade köpbeteenden hos kunderna leder till att framtidens jobb i många fall blir annorlunda än de som finns idag. De anställdas kompetens kan därmed ofta utnyttjas på ett mer kvalificerat sätt. Samtidigt gör det att behovet av systematisk och kontinuerlig kompetensutveckling blir en grundförutsättning för fortsatt tillväxt och lönsamhet.

Framgångsrika handelsföretag – oavsett om det handlar om renodlade

e-handelsföretag eller företag med både butiks- och distanshandel – kommer att behöva fler tjänstemän med specialistkompetens. Företagen behöver arbeta för att höja utbildningsnivån bland tjänstemän i handeln genom att anställa fler högskoleutbildade.

Inom handeln kommer tusentals nya jobb att skapas där många tjänster är kvalificerade och förutsätter högskoleutbildning. Bland annat behövs kompetens inom IT, logistik, webbdesign och betallösningar. Därför behövs fler högskole- och yrkeshögskoleutbildningar som har fokus på handelsbranschen.

För att handeln ska ha möjlighet att rekrytera rätt kompetens genom utbildade personer som tar sikte på en karriär inom handeln och dess olika yrkesroller behövs nya utbildningsvägar. Det räcker inte att företagen tar ansvar för sina medarbetares kompetensutveckling, utan det behövs fler vägar in i handeln. Ett sätt är att skapa en handelsinriktning på ekonomprogrammet i gymnasieskolan. En högskoleförberedande gymnasieutbildning med inriktning mot ekonomi och handel ger en större möjlighet till karriär inom branschen som är mer lämpad än det nuvarande handels- och administrationsprogrammet och dess praktiska karaktär.

 

Caroline Szyber (KD)

 

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur en handelsinriktning på gymnasieskolans ekonomiska program kan tillskapas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda fler högskole- och yrkeshögskoleutbildningar som har fokus på handelsbranschen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.