Mälardalens högskola

Motion 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Mälardalens högskola och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillverkningsindustrins betydelse för Sverige, Västmanland och Sörmland är stor. ABB och Volvo CE är två exempel på internationella storföretag vars verksamheter i regionen är mycket betydelsefulla ur ett sysselsättnings- och tillväxtperspektiv. Tillverkningsindustrin stärker inte bara Västerås och Eskilstuna, utan regionen i sin helhet.

Samtidigt är Mälardalen mitt uppe i en pågående övergång från industri- till kunskapssamhälle. Hur väl vi hanterar övergången kommer att ha stor inverkan på regionens förmåga att möta framtidens samhällsutmaningar. En av utmaningarna är att försörja både den offentliga och privata sektorn med välutbildad arbetskraft så att regionen tillåts maximera sina tillväxtmöjligheter.

Här spelar Mälardalens högskola (MDH) en avgörande roll när det kommer till att erbjuda närhet till attraktiv högre utbildning och forskning. När Malmö högskola blir universitet 2018 blir MDH Sveriges största högskola, med 900 anställda och 15 000 studenter.

Högskolan erbjuder hälso- och välfärdsutbildningar, ekonomiutbildningar, lärarutbildningar och teknikutbildningar. Å ena sidan är MDH en av landets största utbildare av sjuksköterskor, å andra sidan har man en lång tradition inom teknikområdet och erbjuder fem civilingenjörsutbildningar och fem högskoleingenjörsutbildningar.

Alla högskolor bedriver inte forskarutbildning, men det gör MDH. Sedan 2001 har MDH bedrivit egen forskarutbildning inom vetenskapsområdet teknik och i dag, 16 år senare, är delar av forskningen världsledande. Teknikforskningen är av stor vikt för både globala företag i Mälardalen och för små och medelstora företag.

En särskild utmaning för samhället i dag och i framtiden är energieffektivisering och miljöteknik, områden där högskolans forskning håller världsklass och bidrar till lösningar inom såväl solenergi och energismarta byggnader som vattenrening och hållbara tekniklösningar.

Desto nyare är forskarutbildningsrättigheterna inom hälsa och välfärd som högskolan erhöll 2011. Med tanke på vår åldrande befolkning såväl som ett samhälle som i ökande grad präglas av migration så är detta ett mycket viktigt område.

En stor anledning till att MDH har kunnat utveckla sin forskning med stark tillväxt, framför allt på tekniksidan, är att högskolan har tagit sin roll som regional samhällsbyggare på stort allvar och arbetat målmedvetet med att hitta samarbeten med andra aktörer i regionen. Sedan 2013 har MDH ett samverkansavtal med ABB Sverige som ytterligare ska öka studenternas möjligheter till anställning och öka möjligheterna för ABB att rekrytera medarbetare. 2013 blev även MDH utvald till Volvo Preferred Research Partner, vilket bland annat innebär att MDH:s forskning och utbildning kommer samhället till godo genom konkreta forskningsprojekt och samverkande insatser i utbildningen.

MDH:s samverkan med offentlig sektor är även den omfattande. Samhällskontraktet, som bland annat ser till att verksamhets- och kompetensutveckling sker på vetenskaplig grund, med Västerås stad, Region Västmanland, Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland är ett av de mest omfattande avtalen i Sverige mellan offentliga aktörer och en högskola.

Tack vare tät samverkan med såväl den privata som den offentliga sektorn i regionen ligger den externa finansieringen för MDH:s forskning och forskarutbildning på 62 procent. Inom vissa delar av forskningen är den externa finansieringen över 80 procent. MDH:s samverkansarbete har uppmärksammats i de pilotstudier som Vinnova genomförde under 2015 och 2016. MDH erhöll högsta betyg i båda studierna.

Mälardalens högskola är en viktig samhällsbyggare, tillväxtmotor och kompetensförsörjare i vår region. Vi ser också att regionens högskolenybörjare betraktar högskolan som ett tilltalande alternativ. Men trots att MDH kan mäta sig med ett flertal universitet i frågan om hur många utbildningar högskolan erbjuder och hur många studenter högskolan lockar, har MDH ett avsevärt lägre forskningsanslag.

Att vara ett universitet innebär andra, än mer fördelaktiga, ekonomiska förutsättningar för att bedriva högkvalitativ utbildning och forskning av och med skickliga lärare och forskare. Vi vill därmed framhålla vikten av att regeringen säkerställer Mälardalens högskolas framtida behov av forskningsresurser. Vi menar också att vägen till universitetsstatus inte ska vara stängd.

 

 

Anna Wallén (S)

 

Fredrik Olovsson (S)

Hans Ekström (S)

Lars Eriksson (S)

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

Sara Karlsson (S)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Mälardalens högskola och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.