Folkhälsofrågor

Betänkande 2014/15:SoU12

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
16 april 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om folkhälsofrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om bland annat allmänna folkhälsofrågor, hälsofrämjande insatser, självmordsprevention samt sexualitet och reproduktiv hälsa. Andra frågor som tas upp är smittskydd, antibiotikaresistens och vaccinationsprogram.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 38

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-24
Justering: 2015-04-09
Trycklov: 2015-04-09
Reservationer: 12
Betänkande 2014/15:SoU12

Alla beredningar i utskottet

2015-03-24

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU12)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om folkhälsofrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om bland annat allmänna folkhälsofrågor, hälsofrämjande insatser, självmordsprevention samt sexualitet och reproduktiv hälsa. Andra frågor som tas upp är smittskydd, antibiotikaresistens och vaccinationsprogram.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-04-14
Debatt i kammaren: 2015-04-15
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:SoU12, Folkhälsofrågor

Debatt om förslag 2014/15:SoU12

Webb-tv: Folkhälsofrågor

Protokoll från debatten

Anf. 45 Karin Rågsjö (V)

Herr talman! Psykisk ohälsa är, som sagt, en oerhört viktig beståndsdel när det gäller folkhälsofrågor. Vi talade tidigare i debatten med Bengt Eliassons kollega Emma Henriksson om skolhälsovård. Nu är det så underbart med nätet, och man får snabbt fram fakta. Hon sa att mycket har gjorts och att de borgerliga partierna hade haft full koll under sin åttaåriga regeringstid på just skolhälsovården. Där finns nämligen alla ungdomar, inte sant? Det är en fantastisk möjlighet att nå barn och unga.

Redan 2011 kom Skolinspektionen med en rapport där var tredje rektor uppgav att de inte hade medel till att ha en rigoröst riggad hälsovård i skolan. Det är allvarligt, men kanske gjordes inte mycket efter det. Sedan kom OECD, som jag alltid tycker är på bettet på något sätt, och berättade i sin rapport att de är oerhört oroliga. De finner frekvensen av skolsköterskor, skolläkare och skolpsykologer uppseendeväckande låg i Sverige. Det är en psykolog på 2 000 elever och en läkare på 10 000 elever. När det gäller väntetiden för en träff noteras 10 veckor för psykologträff - 22 veckor vid privat skola. Herregud, då hinner man ju må superdåligt innan träffen äntligen blir av!

Min fråga till dig, Bengt Eliasson, blir därför: Vad hände efter att ni fick in dessa rapporter som belyser läget?


Anf. 46 Bengt Eliasson (FP)

Herr talman! Med förlov sagt kan jag tyvärr inte svara i detalj på dina frågor, Karin Rågsjö. Jag deltog nämligen inte fullt ut i något av departementens arbete. Jag vet dock att det pågick ett arbete, som avbröts i somras, med att stärka skolhälsovårdens roll när det gäller psykisk ohälsa. Jag har på ett lokalt plan, i Halland, varit med och arbetat mycket med de här frågorna. Det ser nämligen väldigt olika ut i kommunerna; man har arrangerat det på olika sätt.

Det beror på att skolan är kommunal. Nu är jag personlig, men i mitt tycke ligger skolhälsovården tyvärr under skolan. Jag skulle hellre se att den låg under hälso- och sjukvården, även om den naturligtvis skulle vara placerad på skolorna, eftersom det skulle stärka dess kompetens och roll. Det där är vi dock inte riktigt eniga om ens inom mitt eget parti, så det får vi återkomma till.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Folkhälsofrågor

Vi behöver en starkare generell styrning när det gäller skolhälsovårdens insatser. Vi är helt överens om att vi behöver en helt annan kompetensförsörjning och andra kompetenser för att möta den psykiska ohälsan inom skolans område. Du har också helt rätt, Karin Rågsjö, i att det är där vi möter barn och ungdomar - samtliga.


Anf. 47 Karin Rågsjö (V)

Herr talman! Ja, där var vi väl överens. Men jag menar så här: Ni satt vid makten i åtta år och såg hur skolhälsovården utvecklades, och det även med tanke på alla friskolor som inte hade något krav på sig att ha detta riggat. Nu ser man konsekvensen.

Oavsett om det är en kommunal skola eller en friskola tycker jag att barn och ungdomar ska ha rätt att träffa en kurator, läkare eller psykolog när de behöver det. Det blir lite märkligt att det är ganska stor skillnad. I en kommunal skola är det 10 veckors väntetid för en psykologträff - och det är 10 veckor för mycket om man väl söker hjälp, kan jag tycka - och i en privat skola är det 22 veckors väntetid.

Om man drar igång någon typ av reform, oavsett vilken regering det är som sitter vid makten, tycker jag att man ska ha något slags spej på vad som händer med reformen, vilka konsekvenser det blir och så vidare. Annars kan det gå åtta år, och så står man där och tittar på infernot. Det är ju inte så kul.


Anf. 48 Bengt Eliasson (FP)

Herr talman! Skollagen är lika för alla. Precis som Karin Rågsjö tar upp kommer den här typen av signaler i de uppföljningar som görs, som gjordes under vår regeringstid och som säkert fortsätter att göras under denna regering. Då är det viktigt att man har möjlighet att styra upp detta.

Jag vet inte hur det är nu, men jag vet att Skolverket för ungefär ett år sedan hade åtgärder på gång för att göra det här likvärdigt över landet och likvärdigt oavsett vilken skolform eller sorts skola det är. Jag måste nämligen också påpeka att den stora skillnaden på det här området, liksom på många andra områden, inte ligger i om det är en friskola eller en kommunal skola. Den stora skillnaden finns i stället mellan kommuner och mellan enskilda skolor - oavsett driftsform.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 16 april.)


Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-04-16
Förslagspunkter: 13, Acklamationer: 6, Voteringar: 7

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Mål för folkhälsan m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 19,

   2014/15:1053 av Emma Carlsson Löfdahl (FP) och

   2014/15:1442 av Hannah Bergstedt (S).
   • Reservation 1 (M)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M074010
   SD370012
   MP23002
   C18004
   V19002
   FP16003
   KD14002
   Totalt22574050
   Ledamöternas röster
  2. Jämlik hälsa

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:139 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1-3,

   2014/15:704 av Håkan Bergman (S),

   2014/15:1459 av Anna-Lena Sörenson (S),

   2014/15:1723 av Désirée Pethrus (KD) och

   2014/15:2501 av Eva Lohman (M).
   • Reservation 2 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M740010
   SD370012
   MP23002
   C18004
   V01902
   FP16003
   KD14002
   Totalt28019050
   Ledamöternas röster
  3. Hälsofrämjande insatser

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:409 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP),

   2014/15:1804 av Solveig Zander (C) yrkande 2,

   2014/15:1915 av Ellen Juntti och Pia Hallström (M),

   2014/15:2618 av Lotta Olsson (M) och

   2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 23.
   • Reservation 3 (M)
   • Reservation 4 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M107310
   SD037012
   MP23002
   C18004
   V19002
   FP16003
   KD14002
   Totalt189377350
   Ledamöternas röster
  4. Självmordsprevention

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:1590 av Andreas Carlson (KD) yrkandena 1-3,

   2014/15:471 av Hillevi Larsson (S),

   2014/15:715 av Agneta Gille m.fl. (S),

   2014/15:1678 av Stefan Nilsson (MP),

   2014/15:1983 av Stefan Nilsson (MP) yrkandena 1-4 och

   2014/15:2793 av Krister Örnfjäder och Lena Hallengren (S) yrkande 1.
   • Reservation 5 (SD)
  5. Ungdomsmottagningar

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5 och

   2014/15:2369 av Désirée Pethrus (KD).
   • Reservation 6 (SD)
   • Reservation 7 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M740010
   SD037012
   MP23002
   C18004
   V00192
   FP16003
   KD14002
   Totalt243371950
   Ledamöternas röster
  6. Sexuell och reproduktiv hälsa

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:2608 av Julia Kronlid m.fl. (SD) och

   2014/15:1388 av Mikael Oscarsson (KD).
   • Reservation 8 (SD)
  7. Hbt-frågor och transpersoner

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 2,

   2014/15:2202 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 3 och

   2014/15:2475 av Eva Lohman (M).
   • Reservation 9 (FP)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (FP)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M740010
   SD370012
   MP23002
   C18004
   V19002
   FP11503
   KD14002
   Totalt28415050
   Ledamöternas röster
  8. Informationsplikt

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:637 av Olof Lavesson (M),

   2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 5 och

   2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 38.
   • Reservation 10 (SD)
   • Reservation 11 (FP)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (FP)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M740010
   SD103612
   MP23002
   C18004
   V19002
   FP01603
   KD14002
   Totalt247163650
   Ledamöternas röster
  9. Hiv

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  10. Handlingsplan mot hepatit C

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  11. Allvarliga hälsohot

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  12. Antibiotikaresistens

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2014/15:806 av Lena Ek och Annika Qarlsson (C) yrkandena 1 och 2,

   2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C) yrkandena 1, 9 och 10,

   2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 21,

   2014/15:2297 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2 samt

   2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 6.
   • Reservation 12 (C)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (C)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S980015
   M730011
   SD360112
   MP23002
   C01804
   V19002
   FP16003
   KD14002
   Totalt27918151
   Ledamöternas röster
  13. Vaccinationsprogram

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument