TBE

Motion 2014/15:1716 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ett vaccinationsprogram av sjukdomen TBE.

Motivering

TBE är en sjukdom som angriper hjärnans nervsystem. Den sprids genom fästingbett och då den orsakas av ett virus finns ingen botande behandling. Däremot kan man vaccinera sig mot sjukdomen. Från att tidigare ha avrått att små barn skall vaccineras så rekommenderar nu ansvariga smittskyddsläkare att små barn, speciellt i riskområden, skall vaccineras från ett års ålder. I Sverige smittas ungefär 200 personer av TBE varje år. De senaste decennierna har TBE ökat.

 

Vaccinet för denna sjukdom tas i flera omgångar och innebär en ganska dryg kostnad. Detta kan innebära att vårdnadshavare väljer att inte ge sitt barn vaccin då det helt enkelt anses kosta för mycket. Detta i kombination med att kunskap saknas om hur allvarliga, ofta livslånga, men som TBE kan ge kan innebära att barn riskerar att smittas och sedan tvingas leva med ett livslångt lidande, ofta med nedsatt arbetsförmåga som följd. Detta innebär naturligtvis stora lidanden och stora kostnader för såväl individ som samhälle. Av alla vuxna som blir smittade av sjukdomen får 1 av 3 på något sätt bestående men. Det är inte helt ovanligt att man får bestående men av TBE såsom nedsatt mental förmåga eller förlamningssymptom.

 

TBE är en sjukdom som kan delas in i tre olika former. Den västeuropeiska, som är den vi har i Sverige, den sibiriska och far eastern TBE. De skiljer sig åt genom smittsamhet och hur allvarlig sjukdomen blir för den som drabbas. Då den allvarligaste formen av TBE nu hittats i södra Norge finns tecken på att även denna form sprids till vår del av världen. Även om dödsfall pga av TBE idag är ovanligt i Sverige är så kan en utbredning av denna mer aggressiva sort innebära att antalet dödsfall kommer att öka och att människor blir sjukare.

 

Genom att personalen på landets barnavårdscentraler har en adekvat kunskap om TBE och att barn erbjuds en kostnadsfri vaccination kan mycket lidande undvikas och spridande av denna farliga sjukdom hindras.

.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ett vaccinationsprogram av sjukdomen TBE.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.