Gardasil

Motion 2014/15:2763 av Hanna Wigh (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12
Granskad
2014-11-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vaccinet mot papillomvirus (HPV) lyfts ut ur det nationella vaccinationsprogrammet

Motivering

Sedan 2000-talet har det allmänna vaccinationsprogrammet utökats med vaccination mot papillomvirus (HPV) vilket erbjuds flickor i mellanstadiet innan sexualdebut. Syftet påstås vara att vaccinet ska skydda mot livmoderhalscancer och andra sexuellt överförbara sjukdomar som kan ge cancer eller symptom i underlivet. Det finns över 100 varianter av HPV-virus där över 90 % läker ut av sig självt. Redan när vaccinet började ges var det oklart vilka eventuella biverkningar det skulle kunna leda till. Det finns dessutom andra metoder utöver vaccination som skyddar mot HPV. Det bör även tas i beaktande att livmoderhalscancer tillhör en relativt sällsynt cancerform jämfört med många andra cancersorter.

 

HPV-vaccinen är bland de dyraste framtagna vaccinet som det även råder en osäkerhet kring hur länge det skyddar. Det tycks däremot som att det endast ger några års skydd medan livmoderhalscancer i regel tar upp till 20–30 år att utveckla. Uppföljning av skyddet är dessutom svårt då inte ens blodprov kan ange svar på vilka som är och inte är skyddade efter ett antal år. Således har ett vaccin tagits med i det allmänna vaccinationsprogrammet trots att det finns andra sätt skydda sig mot sjukdomen. Att det råder frågetecken kring hur pass väl det skyddar och hur länge. Samt att riskerna och biverkningarna av vaccinet inte är klargjorda.

 

Det går heller inte att förneka att vaccineringarna mot HPV riskerar att motverka sitt syfte och invagga de som vaccineras i en falsk känsla av att vara skyddade mot livmoderhalscancer och därmed riskerar att utebli från screening för cellförändringar i livmodern.

 

Därför bör 9 kap. 7 § ska ändras i den nuvarande lydelsen: där regeringen får meddela föreskrifter om vilka smittsamma sjukdomar som ska ingå i det nationella vaccinationsprogrammet. Förslaget till ändringar i smittskyddslagen behöver även förtydligas genom avvägning mellan humanitära fördelar och risker.

 

.

Hanna Wigh (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vaccinet mot papillomvirus (HPV) lyfts ut ur det nationella vaccinationsprogrammet
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.