Ändringar i regelverket om kapitaltäckning

Betänkande 2020/21:FiU37

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
9 december 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Reglerna om kapitaltäckning ska anpassas till nya EU-bestämmelser (FiU37)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra reglerna om kapitaltäckning för kreditinstitut och värdepappersbolag. Ändringarna innebär att svensk rätt anpassas till nya EU-bestämmelser på området.

Merparten av lagändringarna ska börja gälla den 29 december 2020.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den noga bör följa upp hur den nya lagstiftningen fungerar för offentliga utvecklingskreditinstitut. Det med tanke på institutens särskilda verksamhet, affärsmodell och ändamål med sin kreditgivning.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Propositionen bifalls. Tillkännagivande om offentliga utvecklingskreditinstitut med delvis bifall till ett motionsyrkande. Avslag på ett motionsyrkande.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 1
Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-26
Justering: 2020-12-03
Trycklov: 2020-12-04
Reservationer: 1
Betänkande 2020/21:FiU37

Alla beredningar i utskottet

2020-11-19, 2020-11-26

Reglerna om kapitaltäckning ska anpassas till nya EU-bestämmelser (FiU37)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att ändra reglerna om kapitaltäckning för kreditinstitut och värdepappersbolag. Ändringarna innebär att svensk rätt anpassas till nya EU-bestämmelser på området.

Merparten av lagändringarna ska börja gälla den 29 december 2020.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den noga bör följa upp hur den nya lagstiftningen fungerar för offentliga utvecklingskreditinstitut. Det med tanke på institutens särskilda verksamhet, affärsmodell och ändamål med sin kreditgivning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-12-08
Debatt i kammaren: 2020-12-09
Stillbild från Debatt om förslag 2020/21:FiU37, Ändringar i regelverket om kapitaltäckning

Debatt om förslag 2020/21:FiU37

Webb-tv: Ändringar i regelverket om kapitaltäckning

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-12-09
Förslagspunkter: 3, Acklamationer: 3
Stillbild från Beslut 2020/21:20201209FiU37, Beslut

Beslut 2020/21:20201209FiU37

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Ändringar i regelverket om kapitaltäckning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag om
  1. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
  2. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse med den ändringen att 13 kap. 6 a § första stycket tredje strecksatsen ska avslutas med ett kommatecken,
  3. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
  4. lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna,
  5. lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar,
  6. lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,
  7. lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution,
  8. lagen (2020:671) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:36 punkterna 1-8.
 2. Tydliggörande av kapitalkrav på nationell respektive internationell nivå

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2020/21:3751 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 1.
  • Reservation 1 (KD)
 3. Särskild hänsyn till offentliga utvecklingskreditinstitut

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om offentliga utvecklingskreditinstitut och tillkännager det för regeringen.Därmed bifaller riksdagen delvis motion

  2020/21:3751 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 2.