Allmänna motionstiden 2020

Uttag 2020/21

2020/21
Totalt 349 motioner i listan.
Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2020

Motion 2020/21:398
av Jens Holm m.fl. (V)
It och bredband

Motion 2020/21:397
av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)
Konsumenträtt

Motion 2020/21:396
av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
En demokratisk och trygg skola

Motion 2020/21:395
av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Stoppa sexköp och människohandel

Motion 2020/21:394
av Elin Segerlind m.fl. (V)
Hållbart och rättvist fiske

Motion 2020/21:393
av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)
Utred internationella adoptioner

Motion 2020/21:392
av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)
Bostadspolitik, planering och byggande

Motion 2020/21:391
av Elin Segerlind m.fl. (V)
Ekocid

Motion 2020/21:390
av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)
Hyresrätt och allmännytta

Motion
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida