Allmänna motionstiden 2019

Uttag 2019/20

2019/20
Totalt 116 motioner i listan.
Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2019

Motion 2019/20:142 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
Stärkta rättigheter för brottsoffer

Motion 2019/20:141 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)
Minnesmärke för Kirunasvenskarna

Motion 2019/20:139 av Daniel Riazat m.fl. (V)
Förskoleklassen

Motion 2019/20:138 av Daniel Riazat m.fl. (V)
Yrkeshögskolan

Motion 2019/20:137 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)
Vissa kulturpolitiska frågor

Motion 2019/20:136 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Försvarsmaktens dimensionering

Motion 2019/20:135 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Israels ockupation av Palestina

Motion 2019/20:134 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Undersökningskommission för Dawit Isaak

Motion 2019/20:133 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V)
Uppfinningar och innovationer

Motion 2019/20:132 av Robert Halef (KD)
Översyn av villkoren för svenskt medborgarskap

Motion 2019/20:131 av Désirée Pethrus (KD)
Följ upp sexköpslagen - agera mot pornografi

Motion 2019/20:130 av Désirée Pethrus (KD)
Tibet

Motion 2019/20:129 av Jörgen Grubb (SD)
Ny landsväg för lastbil sträckan Malmö–Helsingborg

Motion 2019/20:128 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Minska köttkonsumtionen

Motion 2019/20:127 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Det svenska statsskicket

Motion 2019/20:126 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
Trafiksäkerhet

Motion 2019/20:125 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Grundlagsskydd för gemensam egendom

Motion 2019/20:124 av Ulla Andersson m.fl. (V)
Det kommunala utjämningssystemet

Motion 2019/20:123 av Ali Esbati m.fl. (V)
En tryggare och mer rättssäker arbetsskadeförsäkring

Motion 2019/20:122 av Jörgen Grubb (SD)
Möjlighet till lägre reavinstskatt vid försäljning av privatbostad

Motion 2019/20:121 av Jörgen Grubb (SD)
Gemensamt digitalt system för alla Sveriges vårdenheter för att öka patientsäkerheten

Motion 2019/20:120 av Jörgen Grubb (SD)
Cyklar på cykelbanan

Motion 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Ökat kunskapsstöd rörande vård av sköldkörtelsjuka

Motion 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Tidsbegränsat förstärkt grundavdrag vid pensionering

Motion 2019/20:117 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Inköpspris för permanentbostad justerat efter inflationsindex vid beräkning av realisationsvinst

Motion 2019/20:116 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Entreprenörskap som obligatoriskt gymnasieämne

Motion 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Norrköpings Skolmuseum

Motion 2019/20:114 av Eric Westroth (SD)
Välfärdspengar

Motion 2019/20:113 av Eric Westroth (SD)
Skärpta påföljder för trafikförseelser vid vägarbeten och pågående räddningsinsats

Motion 2019/20:112 av Eric Westroth (SD)
Regelverk för antal boende i en bostad

Motion 2019/20:111 av Eric Westroth (SD)
Politisk uppfattning som diskrimineringsgrund i svensk lagstiftning

Motion 2019/20:107 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)
Äganderätt

Motion 2019/20:106 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)
Västra stambanan

Motion 2019/20:105 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)
Gårdsförsäljning av lokalproducerad cider, vin och öl

Motion 2019/20:104 av Mikael Larsson (C)
Arvodet för borgerliga vigselförrättare

Motion 2019/20:103 av Mikael Larsson (C)
Stöd till samlingslokalshållarna

Motion 2019/20:102 av Mikael Larsson (C)
Skarpare krav på anmälningsplikt när man misstänker att barn far illa

Motion 2019/20:101 av Mikael Larsson (C)
Råd- och stödorgan till landets socialtjänster

Motion 2019/20:100 av Ebba Hermansson (SD)
Klassa hämndporr som ett sexualbrott

Motion 2019/20:99 av Ebba Hermansson (SD)
Nationellt hjälpnummer för våldsutövare

Motion 2019/20:98 av Ebba Hermansson (SD)
Haverikommission vid varje fall av dödligt kvinnovåld

Motion 2019/20:97 av Ebba Hermansson (SD)
En nollvision för kvinnovåld

Motion 2019/20:96 av Clara Aranda (SD)
Strategi för en trygg nationell förlossningsvård

Motion 2019/20:95 av Clara Aranda (SD)
Tvångsåtgärder mot barn och unga som vårdas inom psykiatrin

Motion 2019/20:94 av Clara Aranda (SD)
Nationellt vårdprogram för en jämlik endometriosvård

Motion 2019/20:93 av Clara Aranda (SD)
Kvalitetssäkrad myndighetskontroll av implantat

Motion 2019/20:92 av Clara Aranda (SD)
Friskvårdsbidrag till pensionärer

Motion 2019/20:91 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD)
Sjuklön vid icke-medicinskt ingrepp

Motion 2019/20:90 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm (båda SD)
Förbud mot kommersiellt bruk av allemansrätten

Motion 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD)
Applåder under debatt

Motion 2019/20:88 av Bo Broman (SD)
Portal för myndigheters tjänster och hemsidor

Motion 2019/20:87 av Bo Broman (SD)
Förbud mot partibidrag från vissa organisationer

Motion 2019/20:86 av Angelica Lundberg (SD)
Barnsäkerhet i bil

Motion 2019/20:85 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD)
Järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Jönköping

Motion 2019/20:84 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Låsta föräldradagar vid vårdnadstvister

Motion 2019/20:83 av Angelica Lundberg (SD)
Lämplighetspröva äldre förare

Motion 2019/20:82 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Reserverat barnbidrag vid vårdnadstvister

Motion 2019/20:81 av Angelica Lundberg (SD)
Skatteväxla för folkhälsan

Motion 2019/20:80 av Angelica Lundberg (SD)
Öka antalet dubbeldagar

Motion 2019/20:79 av Alexander Christiansson (SD)
Avkvotera föräldraförsäkringen

Motion 2019/20:78 av Alexander Christiansson och Runar Filper (båda SD)
Enskilda avlopp

Motion 2019/20:77 av Alexander Christiansson (SD)
Flytt av den svenska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem

Motion 2019/20:76 av Alexander Christiansson (SD)
Stoppa bistånd till palestinska myndigheten

Motion 2019/20:75 av Alexander Christiansson (SD)
Stöd till förföljda kristna

Motion 2019/20:74 av Alexander Christiansson och Dennis Dioukarev (båda SD)
Västlänken

Motion 2019/20:73 av Tuve Skånberg (KD)
Sommartid

Motion 2019/20:72 av Tuve Skånberg (KD)
Österlen

Motion 2019/20:71 av Tuve Skånberg (KD)
Vårdnaden om barn som mist sina föräldrar

Motion 2019/20:70 av Robert Halef (KD)
Förföljelse av kristna

Motion 2019/20:69 av Hampus Hagman (KD)
Ett tydligare statligt ansvar för de viktigaste hamnarna

Motion 2019/20:68 av Hampus Hagman (KD)
Utökade möjligheter till distansutmätning

Motion 2019/20:67 av Hampus Hagman (KD)
Europeiskt investeringsavtal med Taiwan

Motion 2019/20:66 av Magnus Oscarsson (KD)
Ökat statligt ansvar för Vadstena klostermuseum

Motion 2019/20:65 av Magnus Oscarsson (KD)
Kostnader för arkeologi

Motion 2019/20:64 av Magnus Oscarsson (KD)
Underlättad produktion av el

Motion 2019/20:63 av Magnus Oscarsson (KD)
Erkänn Somaliland

Motion 2019/20:48 av Magnus Jacobsson (KD)
Flytt av Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2019/20:47 av Magnus Jacobsson (KD)
Psykisk ohälsa hos hbtq-personer

Motion 2019/20:46 av Magnus Jacobsson (KD)
Skärp straffen för trafficking och människosmuggling

Motion 2019/20:41 av Ingemar Kihlström (KD)
Erkännande av Somaliland som självständig stat

Motion 2019/20:40 av Ingemar Kihlström (KD)
Flytt av Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2019/20:38 av Désirée Pethrus (KD)
Förföljelse av kristna

Motion 2019/20:37 av Désirée Pethrus (KD)
HPV-vaccin för pojkar

Motion 2019/20:36 av Désirée Pethrus (KD)
EU och biståndet

Motion 2019/20:35 av Roland Utbult (KD)
Utveckling av trålar för yrkesfiske

Motion 2019/20:34 av Roland Utbult (KD)
Det demersala fiskets utveckling

Motion 2019/20:33 av Robert Halef (KD)
Gör det möjligt för polisen att sätta skottdetektorer på tak för att stävja skjutningarna

Motion 2019/20:32 av Robert Halef (KD)
Utländska brottslingar ska avtjäna sina straff i sina hemländer

Motion 2019/20:31 av Désirée Pethrus (KD)
Cancervården

Motion 2019/20:28 av Dennis Dioukarev (SD)
Alkoholservering i Svenska hockeyligan (SHL)

Motion 2019/20:27 av Dennis Dioukarev (SD)
Eget utträde ur företag

Motion 2019/20:26 av Dennis Dioukarev (SD)
Företagsamhet bland unga

Motion 2019/20:25 av Dennis Dioukarev (SD)
Hållbar semesterstart

Motion 2019/20:24 av Dennis Dioukarev (SD)
Kreditvärdighet efter kreditupplysning

Motion 2019/20:23 av Dennis Dioukarev (SD)
Marknadskompletterande riskkapitalfond

Motion 2019/20:22 av Dennis Dioukarev (SD)
Starta-eget-lån för unga vuxna

Motion 2019/20:21 av Dennis Dioukarev (SD)
Statligt ägande i Sunpine

Motion 2019/20:20 av Dennis Dioukarev (SD)
Bosparande för ungas första bostad

Motion 2019/20:19 av Dennis Dioukarev (SD)
Uppskjutna avgifter till Bolagsverket för nystartade företag

Motion 2019/20:18 av Dennis Dioukarev (SD)
Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Motion 2019/20:17 av Dennis Dioukarev (SD)
Samlokalisering av Skatteverket, Kronofogden och Försäkringskassan

Motion 2019/20:16 av Dennis Dioukarev (SD)
Räntetak

Motion 2019/20:15 av Dennis Dioukarev (SD)
Statliga startlån

Motion 2019/20:14 av Dennis Dioukarev (SD)
Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2019/20:13 av Fredrik Lindahl (SD)
Arbetsmiljö och arbetsmarknad för nattarbetare

Motion 2019/20:12 av Magnus Jacobsson (KD)
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen

Motion 2019/20:11 av Magnus Jacobsson (KD)
Ökat handelsutbyte med Kosovo

Motion 2019/20:9 av Gudrun Brunegård (KD)
Viltstängsel i Kalmar län

Motion 2019/20:8 av Gudrun Brunegård (KD)
Tillkännage mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) i Astrid Lindgrens stad Vimmerby

Motion 2019/20:7 av Gudrun Brunegård (KD)
Inrätta en nationell Astrid Lindgren-dag

Motion 2019/20:6 av Andreas Carlson (KD)
Ombyggnation av riksväg 26/47

Motion 2019/20:5 av Robert Stenkvist (SD)
Krav på registrering av kontantkort

Motion 2019/20:4 av Robert Stenkvist (SD)
Tidsgränser för språktolk

Motion 2019/20:3 av Robert Stenkvist (SD)
Garantera verksamheten vid Uppåkra

Motion 2019/20:2 av Robert Stenkvist (SD)
Bevara och levandegör språket älvdalska

Motion 2019/20:1 av Robert Stenkvist (SD)
Straff för fornminnesbrottUppdaterad: 2019-09-23 14:58:40