Allmänna motionstiden 2019

2019/20
Totalt 3314 motioner i listan.
Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2019

Motion 2019/20:3408
av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Hållbart fiske

Motion 2019/20:3380
av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Slopande av hårdare amorteringskrav

Motion 2019/20:3379
av Christer Nylander m.fl. (L)
Liberal idrottspolitik

Motion 2019/20:3378
av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Liberal politik för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken

Motion 2019/20:3377
av Allan Widman m.fl. (L)
Försvarsinriktningens implementering och utveckling

Motion 2019/20:3376
av Ingela Nylund Watz (S)
Inför ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige

Motion 2019/20:3375
av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Psykisk ohälsa är ett av våra största samhällsproblem

Motion
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida