FRANS Framtida regelverk och ansvarsförhållanden på naturgasmarknaden i Sverige

Statens offentliga utredningar 2011:46

FRANS Framtida regelverk och ansvarsförhållanden på naturgasmarknaden i Sverige

FRANS

Framtida regelverk och ansvarsförhållanden på naturgasmarknaden i Sverige

Betänkande av Utredningen om framtida hantering av systemansvaret för gas m.m.

Stockholm 2011

SOU 2011:46

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax:
08-598
191 91 Ordertel:
08-598
191 90
E-post:
order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02)

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.