Samlat, genomtänkt och uthålligt

Statens offentliga utredningar 2011:29

SOU 2011:29

Betänkande av Utredningen för utvärdering av

nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter

Stockholm 2011

Samlat, genomtänkt och uthålligt?

En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan

för mänskliga rättigheter 2006–2009

2011_SOU försätts S-format_sv.indd 1 2011-03-21 14:26:34

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av

Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress:

Fritzes kundtjänst

106 47 Stockholm

Orderfax: 08-598 191 91

Ordertel: 08-598 191 90

E-post: order.fritzes@nj.se

Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02)

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.