Romers rätt, del 2

Statens offentliga utredningar 2010:55

Romers rätt, del 2

5Romers rätt – en strategi för romer i Sverige

Vårt förslag: Delegationen för romska frågor presenterar som sitt huvudförslag en strategi som ska säkerställa romernas mänskliga rättigheter i Sverige. Strategin har tre övergripande mål:

att stänga välfärdsgapet mellan romer och andra grupper, att häva romers maktunderläge och

att reparera romers tillit till majoritetssamhället och över- brygga förtroendeklyftan.

Strategin innehåller förslag på åtgärder inom de områden vi bedömt som strategiska för förändringar av romers villkor i samhället. Åtgärderna handlar om att säkerställa romers tillgång till sina mänskliga rättigheter och minoritetsrättigheter.

Strategin kräver uthållighet. Vi bedömer att det krävs sär- skilda insatser under en generation, dvs.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.