Översyn av Riksrevisionen - slutbetänkande

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2017/18:URF2

urf 2017/18 URF2

Översyn av Riksrevisionen – slutbetänkande

ISSN
1653-0942

978-91-88607-20-1
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018

2017/18:URF2

Till riksdagsstyrelsen

Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att tillkalla en parlamen- tarisk kommitté med uppdrag att göra en översyn av vissa frågor om Riks- revisionen. Kommittén antog namnet 2017 års riksrevisionsutredning. Justitie- rådet och ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Mats Melin har varit ordförande i utredningen. Ledamöter i utredningen har varit Hans Ekström (S), Jörgen Hellman (S), Elvy Söderström (S), Elisabeth Svantesson (M) (t.o.m. den 31 december 2017), Andreas Norlén (M) (t.o.m. den 25 september 2017 och därefter åter fr.o.m. den 1 januari 2018), Maria Plass (M) (fr.o.m. den 26 september
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksdagsförvaltningens utredningar

Viktigare utredningar som görs inom Riksdagsförvaltningen ingår i en serie som kallas för URF. URF står för Utredningar från Riksdagsförvaltningen. Utredningarna tillsätts av riksdagsdirektören eller riksdagsstyrelsen.