EU-arbetet i riksdagen

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2017/18:URF1

urf 2017/18 URF1

EU-arbetet
i riksdagen

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-19-5

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017

2017/18:URF1

Till riksdagsstyrelsen

Riksdagsstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 att sammankalla en parlamenta- riskt sammansatt kommitté under ledning av förste vice talmannen med upp- drag att utreda riksdagens arbete med
EU-frågor,
inklusive hur riksdagen bör och kan förhålla sig till en utveckling inom EU med en förstärkt roll för de nationella parlamenten. Kommittén antog namnet den parlamentariska EU- kommittén. Riksdagsstyrelsen beslutade den 3 maj 2017 om att förlänga tiden för redovisning av uppdraget från den 1 oktober 2017 till den 1 februari 2018. Riksdagsstyrelsen beslutade den 11 oktober 2017 att före detta förste vice tal- man Tobias
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksdagsförvaltningens utredningar

Viktigare utredningar som görs inom Riksdagsförvaltningen ingår i en serie som kallas för URF. URF står för Utredningar från Riksdagsförvaltningen. Utredningarna tillsätts av riksdagsdirektören eller riksdagsstyrelsen.