Torsdag den 18 mars 2021

Kammarens talarlista 2021-03-18 00:00:00

Torsdagen den 18 mars 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Försvarsutskottets betänkande FöU5

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

1

Pål Jonson (M)

6

2

Mikael Oscarsson (KD)

6

3

ClasGöran Carlsson (S)

6

____

____

0.18

0.18

10

Finansutskottets betänkande FiU22

Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

1

Mattias Karlsson i Luleå (M)

6

2

Dennis Dioukarev (SD)

8

3

Ulla Andersson (V)

6

4

Jakob Forssmed (KD)

6

5

Joar Forssell (L)

6

6

Björn Wiechel (S)

6

7

Karolina Skog (MP)

6

____

____

0.44

1.02

11

Finansutskottets betänkande FiU25

Statlig förvaltning

1

Sofia Westergren (M)

6

2

Ulla Andersson (V)

6

3

Jakob Forssmed (KD)

6

4

Adnan Dibrani (S)

6

5

Karolina Skog (MP)

6

____

____

0.30

1.32

12

Finansutskottets betänkande FiU26

Kommunala frågor

1

Jan Ericson (M)

8

2

Alexander Christiansson (SD)

6

3

Lars Thomsson (C)

6

4

Ilona Szatmari Waldau (V)

8

5

Eva Lindh (S)

8

6

Jakob Forssmed (KD)

6

7

Karolina Skog (MP)

6

____

____

0.48

2.20

13

Finansutskottets betänkande FiU34

Offentlig upphandling

1

Edward Riedl (M)

8

2

Charlotte Quensel (SD)

9

3

Lars Thomsson (C)

6

4

Ulla Andersson (V)

6

5

Jakob Forssmed (KD)

6

6

Gunilla Carlsson (S)

6

____

____

0.41

3.01

14

Trafikutskottets betänkande TU6

Trafiksäkerhet

1

Jens Holm (V)

8

2

Helena Antoni (M)

8

3

Thomas Morell (SD)

8

4

Mikael Larsson (C)

6

5

Magnus Jacobsson (KD)

8

6

Helena Gellerman (L)

8

7

Teres Lindberg (S)

8

8

Emma Berginger (MP)

8

____

____

1.02

4.03

15

Näringsutskottets betänkande NU18

Mineralpolitik

1

Mattias Jonsson (S)

8

2

Helena Antoni (M)

8

3

Eric Palmqvist (SD)

8

4

Lorena Delgado Varas (V)

8

5

Camilla Brodin (KD)

6

6

Amanda Palmstierna (MP)

8

____

____

0.46

4.49

16

Näringsutskottets utlåtande NU25

Kommissionens meddelande om en handlingsplan för immateriella rättigheter

1

Lorena Delgado Varas (V)

1

____

____

0.01

4.50

Totalt anmäld tid 4 tim. 50 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.