Tisdag den 28 maj 2019

Kammarens talarlista 2019-05-28 00:00:00

Tisdagen den 28 maj 2019

Kl.

12.00

Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsrådet Annika Strandhäll

Arbetsplenum

15.30

Votering

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

12

Finansutskottets betänkande FiU38

Vissa betaltjänstfrågor

____

____

0.00

0.00

13

Finansutskottets betänkande FiU40

Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

____

____

0.00

0.00

14

Justitieutskottets betänkande JuU26

Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet – anpassningar till EU:s dataskyddsreform

____

____

0.00

0.00

15

Socialutskottets betänkande SoU18

Reglering av alkoglass m.fl. produkter

1

Johan Hultberg (M)

4

2

Lena Emilsson (S)

4

3

Christina Östberg (SD)

4

4

Anders W Jonsson (C)

4

5

Michael Anefur (KD)

4

6

Barbro Westerholm (L)

4

7

Pernilla Stålhammar (MP)

4

____

____

0.28

0.28

16

Socialutskottets betänkande SoU19

Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken

____

____

0.00

0.28

17

Trafikutskottets betänkande TU12

Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet

1

Thomas Morell (SD)

6

2

Teres Lindberg (S)

4

____

____

0.10

0.38

18

Trafikutskottets betänkande TU15

Luftfartsfrågor

1

Åsa Coenraads (M)

8

2

Patrik Jönsson (SD)

8

3

Anders Åkesson (C)

8

4

Magnus Jacobsson (KD)

8

5

Helena Gellerman (L)

8

6

Jens Holm (V)

8

7

Denis Begic (S)

8

8

Lorentz Tovatt (MP)

8

____

____

1.04

1.42

19

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU14

Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet

1

Nooshi Dadgostar (V)

6

2

Erica Nådin (S)

5

3

Katarina Brännström (M)

5

4

Solveig Zander (C)

5

5

Hans Eklind (KD)

5

6

Barbro Westerholm (L)

5

____

____

0.31

2.13

20

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU15

Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

1

Hanna Westerén (S)

4

____

____

0.04

2.17

21

Utbildningsutskottets betänkande UbU20

Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd

____

____

0.00

2.17

22

Skatteutskottets betänkande SkU19

Vissa inkomstskatteändringar

____

____

0.00

2.17

23

Skatteutskottets betänkande SkU20

Höjt tak för RUT-avdrag

1

Boriana Åberg (M)

10

2

Tony Haddou (V)

12

3

Hampus Hagman (KD)

6

4

Peter Persson (S)

6

5

David Lång (SD)

6

6

Helena Vilhelmsson (C)

8

7

Joar Forssell (L)

6

8

Rebecka Le Moine (MP)

6

____

____

1.00

3.17

24

Skatteutskottets betänkande SkU21

Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

1

Tony Haddou (V)

10

2

Peter Persson (S)

6

3

Kjell Jansson (M)

4

4

Eric Westroth (SD)

4

5

Hampus Hagman (KD)

8

6

Joar Forssell (L)

4

____

____

0.36

3.53

25

Skatteutskottets betänkande SkU22

Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin

1

Niklas Wykman (M)

8

2

Staffan Eklöf (SD)

8

3

Tony Haddou (V)

8

4

Hillevi Larsson (S)

8

5

Per Åsling (C)

8

6

Magnus Jacobsson (KD)

6

7

Joar Forssell (L)

8

8

Rebecka Le Moine (MP)

8

____

____

1.02

4.55

Totalt anmäld tid 4 tim. 55 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.