Onsdag den 22 april 2020 (preliminär)

Talarlista 2019/20:20200422

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Onsdagen den 22 april 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Trafikutskottets betänkande TU10

Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet

____

____

0.00

0.00

Näringsutskottets betänkande NU14

Energipolitik

____

____

0.00

0.00

Näringsutskottets betänkande NU15

Handelspolitik

____

____

0.00

0.00

Justitieutskottets betänkande JuU26

Straffrättsliga frågor

____

____

0.00

0.00

Justitieutskottets betänkande JuU27

Processrättsliga frågor

____

____

0.00

0.00

Utrikesutskottets betänkande UU15

Mänskliga rättigheter

____

____

0.00

0.00

Trafikutskottets betänkande TU9

Cykelfrågor

1

Jens Holm (V)

8

2

Elin Gustafsson (S)

8

3

Helena Antoni (M)

8

4

Patrik Jönsson (SD)

8

5

Mikael Larsson (C)

6

6

Magnus Jacobsson (KD)

8

7

Helena Gellerman (L)

5

____

____

0.51

0.51

Trafikutskottets betänkande TU11

Väg- och fordonsfrågor

____

____

0.00

0.51

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU12

Övergripande miljöfrågor

____

____

0.00

0.51

Totalt anmäld tid 0 tim. 51 min.

––––––––––––––––––––––––––––