Riksbankens föreskrifter (2014:84) om nya mynt av valörerna en krona, två kronor och fem kronor

SFS nr: 2014:84
Departement/myndighet: Riksbanken
Utfärdad: 2013-12-20
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att mynt av valörerna en krona, två kronor och fem kronor ska ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

Valören en krona

Myntet är ett kopparpläterat stålmynt. Det har en diameter på 19,50 millimeter och en tjocklek på 1,79 millimeter.

Myntets vikt är 3,60 gram. Vid uppvägning av 100 mynt får vikten avvika högst plus/minus 5,4 gram från 360 gram.

Kanten är räfflad.

Myntet ska ha följande prägel: Framsida: Konung Carl XVI Gustafs porträtt i profil, vänster sida, omskriften "CARL XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG" samt i mitten präglingsåret. Under porträttet återfinns formgivarens initialer "EN". Baksida: I mitten står texten "SVERIGE". Däröver återfinns lilla riksvapnet och därunder siffran "1" och texten "EN KRONA".
Längs kanten återfinns symboliska solstrålar. Första bokstaven i utgivningsorten ("S") återfinns till vänster om lilla riksvapnet. Riksbankschefens initialer ("SI") återfinns till höger om lilla riksvapnet.

Valören två kronor

Myntet är ett kopparpläterat stålmynt. Det har en diameter på 22,50 millimeter och en tjocklek på 1,79 millimeter.

Myntets vikt är 4,80 gram. Vid uppvägning av 100 mynt får vikten avvika högst plus/minus 7,2 gram från 480 gram.

Kanten har två räfflade partier.

Myntet ska ha följande prägel: Framsida: Konung Carl XVI Gustafs porträtt i profil, vänster sida, omskriften "CARL XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG" samt i mitten präglingsåret. Under porträttet återfinns formgivarens initialer "EN". Baksida: I mitten står texten "SVERIGE". Däröver återfinns lilla riksvapnet och därunder siffran "2" och texten "KRONOR".
Första bokstaven i utgivningsorten ("S") återfinns till vänster om lilla riksvapnet. Riksbankschefens initialer ("SI") återfinns till höger om lilla riksvapnet.
Vinjettsymbolen visar en stiliserad virvelvind.

Valören fem kronor

Myntet är tillverkat av materialet "Nordic gold" som består av 89 % koppar, 5 % aluminium, 5 % zink och 1 % tenn. Det har en diameter på 23,75 millimeter och en tjocklek på 1,95 millimeter.

Myntets vikt är 6,10 gram. Vid uppvägning av 100 mynt får vikten avvika högst plus/minus 6,1 gram från 610 gram.

Kanten är slät.

Myntet ska ha följande prägel: Framsida: Konung Carl XVI Gustafs namnchiffer, omskriften "CARL XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG" samt i mitten präglingsåret. Under namnchiffret återfinns formgivarens initialer "EN". Baksida: I mitten står texten "SVERIGE". Däröver återfinns lilla riksvapnet och därunder siffran "5" och texten "KRONOR". Texten "SVERIGE" är omgiven av symboliska vågor. Första bokstaven i utgivningsorten ("S") återfinns till vänster om lilla riksvapnet. Riksbankschefens initialer ("SI") återfinns till höger om lilla riksvapnet.


Övergångsbestämmelser

2014:84

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015 men avses att tillämpas först från 1 oktober 2016.