/Rubriken upphör att gälla U:2023-01-01/ Lag (2015:478) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgift för ansökan om att få beslut som avser kvalifikationer för livslångt lärande /Rubriken träder i kraft I:2023-01-01/ Lag (2015:478) med bemyndiganden att meddela föreskrifter om validering och om avgift för ansökan som avser kvalifikationer för livslångt lärande

t.o.m. SFS 2022:911
SFS nr: 2015:478
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2015-06-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:911
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 § /Ny beteckning 2 § U:2023-01-01/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för en ansökan om att få ett beslut om vilken nivå en kvalifikation motsvarar i den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande.

1 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om validering av en persons kunnande.
Lag (2022:911).

2 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för en ansökan om att få ett beslut om vilken nivå en kvalifikation motsvarar i den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande. Lag (2022:911).