Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster

SFS nr: 1998:408
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1998-06-04
Upphävd: 2005-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2005:90
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse, döms - om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken - för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader.

För försök döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.