Lag (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi

t.o.m. SFS 2000:1259
SFS nr: 1998:1443
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1998-11-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2000:1259
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

En skildring av barn i pornografisk bild får inte föras in i eller ut ur Sverige.

Bestämmelser om straff för olovlig införsel m.m. finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1259