Lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.

t.o.m. SFS 2010:460
SFS nr: 1994:2076
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad: 1994-12-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:460
Övrig text: Lagen (1994:2076) träder i kraft 1995-07-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Bestämmelserna i 9 kap. lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska gälla även med avseende på tjänstgöring som någon fullgör
   1. åt det allmänna på grund av skyldighet i annan lag än lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
   2. som reservofficer,
   3. vid en krigsorganisation inom totalförsvaret på grund av frivilligt åtagande,
   4. i Försvarsmakten för att tillgodose särskilda behov av personal för beredskapsändamål,
   5. i Försvarsmakten i en internationell militär insats, eller
   6. i Försvarsmakten under militär utbildning som rekryt.
Lag (2010:460).