Kungörelse (1969:409) med anledning av inrättande av försvarets medicinalkår

SFS nr: 1969:409
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1969-05-29
Upphävd: 1990-02-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1989:897
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att vad Kungl. Maj:t i författning eller särskilt beslut föreskrivit om fältläkarkåren, marinläkarkåren eller fältveterinärkåren i stället skall avse försvarets medicinalkår.