Förordning (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

t.o.m. 2021:118
SFS nr: 2020:956
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2020-11-18
Ändrad: t.o.m. 2021:118
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om förbud mot sådan servering av alkohol som omfattas av alkohollagen (2010:1622).

Förordningen är meddelad med stöd av 3 kap. 10 § alkohollagen.

2 §   De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i alkohollagen (2010:1622).

3 §   Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00.
Förordning (2021:118).

4 §   Förbudet i 3 § gäller inte
   1. servering på sådana särskilda boenden som avses i 8 kap. 1 b § alkohollagen (2010:1622), eller
   2. rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum enligt 8 kap. 5 § alkohollagen.