Förordning (2019:313) om avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning

t.o.m. SFS 2019:1139
SFS nr: 2019:313
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2019-05-23
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1139
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården. De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen.

2 §   Regionens ansvar enligt 2 § lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården avser screening för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning i enlighet med vad som föreskrivs med stöd av 3 §. Förordning (2019:1139).

3 §   Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. vilka ålderskategorier som ska omfattas av screeningen,
   2. med vilka intervall screeningen ska erbjudas, och
   3. de ytterligare villkor som ska gälla för screeningen.