Förordning (2010:1098) om gränsälvsöverenskommelsen med Finland

t.o.m. SFS 2011:640
SFS nr: 2010:1098
Departement/myndighet: Miljödepartementet
Utfärdad: 2010-08-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2011:640
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning gäller vid tillämpningen av lagen (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland.

2 §   Samtycke i samband med översvämningsbekämpning enligt artikel 6 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

3 §   Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut ska övervaka vattenföringen enligt artikel 7 i gränsälvsöverenskommelsen.

4 §   Havs- och vattenmyndigheten är svensk bevakningsmyndighet enligt artikel 17 i gränsälvsöverenskommelsen.

Regeringen kan på anmälan av Havs- och vattenmyndigheten förordna att en annan myndighet ska vara bevakningsmyndighet i ett visst ärende. Förordning (2011:640).

5 §   Den myndighet som har särskild sakkunskap som behövs för att fullgöra bevakningsmyndighetens uppgifter ska hjälpa till med den kunskapen, om bevakningsmyndigheten begär det.