Förordning (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

t.o.m. SFS 2021:1067
SFS nr: 2009:1237
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2009-11-19
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:1067
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om den timkostnadsnorm som avses i 21 kap. 10 § rättegångsbalken och 27 § rättshjälpslagen (1996:1619).

2 §   Timkostnadsnormen för den som är godkänd för F-skatt är 1 442 kronor exklusive mervärdesskatt.

Timkostnadsnormen för den som inte är godkänd för F-skatt är 1 097 kronor exklusive mervärdesskatt. Förordning (2021:1067).

3 §   Domstolsverket ska före utgången av september månad varje år ge in underlag till regeringen för beräkning av nästkommande års timkostnadsnorm.