Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

t.o.m. SFS 2018:15
SFS nr: 2008:1421
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2008-12-18
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:15
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och ska främja den svenska forskningens kvalitet och en demokratisk samhällsutveckling genom att tillhandahålla källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur. Förordning (2018:15).

2 §   Myndigheten ska samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla fysiskt och digitalt material som behövs för att fullgöra myndighetens uppgifter. Förordning (2018:15).

3 §   Myndigheten ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet i enlighet med 18 § bibliotekslagen (2013:801).

Myndigheten ska tillhandahålla informationssystem och verka för utveckling och samordning av digitala tjänster inom det allmänna biblioteksväsendet.

Myndigheten ska tillhandahålla en fullgod och heltäckande datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer. Förordning (2018:15).

Ledning

4 §   Myndigheten leds av en myndighetschef. Förordning (2018:15).

5 §   Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Förordning (2018:15).

Anställningar och uppdrag

6 §   Riksbibliotekarien är myndighetschef. Förordning (2018:15).

Personalansvarsnämnd

7 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Förordning (2018:15).

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2018:15).

Undantag från myndighetsförordningen

9 §   Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.
Förordning (2018:15).

10 § /Ny beteckning genom förordning (2018:15)./

11 § /Ny beteckning genom förordning (2018:15)./

12 § /Ny beteckning genom förordning (2018:15)./