Förordning (1994:657) om användning av tretungad flagga

t.o.m. SFS 1996:1478
SFS nr: 1994:657
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1994-05-19
Ändrad: t.o.m. SFS 1996:1478
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den tretungade flaggan används som örlogsflagga, förutom av Försvarsmakten, av Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt och Statens försvarshistoriska museer. Förordning (1995:427).

2 §   Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om förande av örlogsflagga.