Förordning (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster

t.o.m. SFS 2022:528
SFS nr: 1992:390
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1992-04-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:528
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Myndigheter under regeringen som behöver tillförsäkra sig leverans av varor och tjänster som är viktiga för totalförsvaret under förhållanden som avses i 1 § eller 2 § första stycket förfogandelagen (1978:262) ska anmäla behovet till någon av beredskapsmyndigheterna enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.
Förordning (2022:528).

2 §   Beredskapsmyndigheter enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap ska träffa avtal med företag om att dessa under förhållanden som avses i 1 § ska tillhandahålla varor och tjänster (företagsplanläggning). Myndigheten får dock lämna tillstånd för annan myndighet att träffa sådana avtal. Förordning (2022:528).

3 §   Innan en myndighet genomför företagsplanläggning skall övriga berörda myndigheter höras.

4 §   Har upphävts genom förordning (2002:498).