Förordning (1992:202) om avgifter för ärenden enligt lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

t.o.m. SFS 2010:195
SFS nr: 1992:202
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1992-04-23
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:195
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   En avgift tas ut för prövning av en ansökan enligt lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse om tillstånd att driva hotell- eller pensionatrörelse och om godkännande av föreståndare eller ersättare. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 5 tillämpas. Förordning (2010:195).