Vårdnadshavares tillgång till sina barns journaler

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2756 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)
S2021/ 04081 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2756 av Boriana Åberg (M)
Vårdnadshavares tillgång till sina barns journaler

Boriana Åberg har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att göra det möjligt för vårdnadshavare att få tillgång till e-systemet för hälso- och sjukvårdsärenden som rör deras barn.

Som jag i en tidigare, snarlik fråga (2020/21:1171 Otillgängliga uppgifter i 1177 Vårdguiden för tonåringar) har svarat så tycks det för 13–15-åringar ha etablerats en praxis där huvudregeln för tillgång till journaluppgifter är att en individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall. Jag har stor förståelse för att denna ordning uppfattas som omständlig. Jag vill samtidigt understryka att det är huvudmännen och vårdgivarna som har ansvaret för hur information förmedlas till patienter och anhöriga. Det är frågor som i grund och botten rör tillämpningen av lag och är därför något som varken jag eller regeringen kan ge några direktiv till regionerna eller andra vårdgivare om.

Stockholm den 12 maj 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-05-04)